ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 76

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 572-574 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта Восточная литература”.

Ръкописи:

Olympiotissa, 180, 123-122V. В сборника се намира и препис на хроника № 48.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. През 6931 година [от сътворението на света, която съответства на 1423г. от Рождество Христово] Турахан-бей завзел Албания.

2. През 6938 година [от сътворението на света, събитието е станало през 6939г., която съответства на 1423г. от Рождество Христово] пашата завзел Янина.

3. През 6955 година [от сътворението на света, която съответства на 1446г. от Рождество Христово] султан Мурад 1 ходил срещу Хексамилиона 2 в Морея, и завзел Хексамилиона, и покорил деспотите.

4. През 6961 година [от сътворението на света, която съответства на 1453г. от Рождество Христово] султан Мехмет 3 завзел Константинопол.

5. През 6966 година [от сътворението на света, станало е през 6968г., която съответства на 1460г. от Рождество Христово] този султан дошъл и завзел Коринт и всички земи в Морея.

6. През {69}68 година [от сътворението на света, станало е през 6938, която съответства на 1430г. от Рождество Христово] султан Мехмет (!) дошъл и завзел Солун.

7. През 69{6}9 година [от сътворението на света, станало е през 6970, която съответства на 1461г. от Рождество Христово той завзел] Трапезунд.

8. През 6978 година [от сътворението на света, която съответства на 1470г. от Рождество Христово] той завзел Еврип 4.

9. През 6982 година [от сътворението на света, която съответства на 1473/1474г. от Рождество Христово] той воювал с Узу[н]-Хасан 5.

10. През годината {6983 [от сътворението на света, която съответства на 1475г. от Рождество Христово] той се отправил} в Унгария *** Кара-Богдан 6 и Богдан победил Евнух-паша.

11. Пак през тази година той завзел Кафа и Тана.

12. През 6985 година [от сътворението на света, която съответства на 1477г. от Рождество Христово] Евнухът ходил срещу Навпакт 7 и го завзел.

13. През 69{87} година [от сътворението на света, която съответства на 1479г. от Рождество Христово] той сключил мир с венецианците.

14. През 6988 година [от сътворението на света, събитието е станало през 6989г., която съответства на 1481г. от Рождество Христово] починал султан Мехмет.

15. През 7007 година [от сътворението на света, която съответства на 1499г. от Рождество Христово] султан Баязид 8 отишъл и завзел Навпакт.

16. През 7008 година [от сътворението на света, която съответства на 1500г. от Рождество Христово], на 9 август той завзел Метони 9, а след 15 дни му се покорил Наварин.

17. През 7033 година [от сътворението на света, която съответства на 1524/1525г. от Рождество Христово, събитието е станало през 1522г.] султан Сюлейман 10 завзел Родос.

18. През 7045 година [от сътворението на света, която съответства на 1537г. от Рождество Христово], през юли месец султан Сюлейман отишъл срещу Авлона 12, и завладял албанците и жителите на Корфу.

19. През 7046 година [от сътворението на света, която съответства на 1538г. от Рождество Христово] франките покорили Превеза 12.

20. И ходил против Кара-Богдана и се върнал без да постигне нищо.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бележки:

1. Мурад II – османски султан (1421-1444 и 1446-1451).

2. Крепостна стена с дължина 6мили преграждаща най-тясната част на Коринтския проток.

3. Мехмед II – османски султан (1444-1446 и 1451-1481).

4. Еврип – проток, който в най-тясната си част е широк едва  38метра, който отделя остров Евбея от континента.

5. Владетел на държавата Ак-Коюнлу (1453-1478).

6. Т. е. в Молдавия.

7. Навпакт (Лепанто) – град, разположен на северния бряг на Коринтския провлак при неговото свързване с Йонийско море.

8. Баязид II – османски султан (1481-1512).

9. Метони (Модон) – пристанищно селище на йонийското крайбрежие на Гърция, в югозападния край на полуостров Пелопонес, в ном Месиния.

10. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

11. Дн. Вльора – град в южна Албания.

12. Град в Епир.