ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 75

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 570-571 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта „Восточная литература”.

Ръкописи:

Москва, Исторически музей, 468 Vlad. (= 508 Savva).

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. През 69{10} година [от сътворението на света, която съответства на 1402г. от Рождество Христово] Анатолия била пленена от татарина Тимур-хан 1.

2. През 6983 година [от сътворението на света, която съответства на 1475г. от Рождество Христово] била предадена Кафа.

3. През 6977 година [от сътворението на света, събитието е станало през 6978г., която съответства на 1470г. от Рождество Христово] била завзета Евбея 2.

4. През 6815 година [от сътворението на света, която съответства на 1307г. от Рождество Христово] {турците дошли} на Запад 3.

a. Необходимо е да се знае, че дошъл сина на Осман 4 наречен Сюлейман 5, и бил владетел 21 години.

b. След него 40 години [бил владетел] Орхан 6.

c. След него 30 години [бил владетел] Гази-Хункяр, наричан Мурад-бей 7.

d. След него 14 години [бил владетел] Баязид Илтирим 8.

e. След него 8 години [бил владетел] Муса Челеби 9.

f. След него 3 години [бил владетел] султан Челеби 10.

g. След него години [бил владетел] Мурад-бей 11.

h. След него 31 години [бил владетел] Мехмед-бей 12.

i. След него 31 години [бил владетел] Баязид 13.

k. След него 8 години и 4 месеца [бил владетел] Селим 14.

l. След него [станал владетел] Сюлейман 15.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бележки:

1. Тимур Ланг (1336-1405), основател е на династията на Тимурлените (1370-1507)..

2. Еврип – проток, който в най-тясната си част е широк едва  38метра, който отделя остров Евбея от континента.

3. Δύσιν – Запад, така византийците наричали европейските територии на Византия, а азиатските били наричани Изток – Анатолия, оттам и днешното Анадол.

4. Осман I – османски султан (1281-1326).

5. Сюлейман – това име са носили дядото на Осман – Сюлейман Шах и внукът на Осман и син на султан Орхан – Сюлейман паша.

6. Орхан I – османски султан (1326-1359).

7. Мурад I – османски султан (1359-1389). Носел е титлите „гази“ – „Борец за вярата” и Хункяр (Худавендигяр) – дума от персийски произход, която има значение на „бог”, „Господ”, „владетел”, „повелител”, „султан”, „падишах”.

8. Баязид I Йлдъръм (т.е. «мълнията») – османски султан (1389-1402).

9. Муса Челеби Кеседжия (ум. в 1413 г.) – син на Баязид I, претендент за трона по време на междуособиците между султанските синове след битката при Анкара.

10. Челеби – титла, която буквално означава „господин”. В първите години на османската империя е била титла носена от принцовете. Султан Мехмед І Крисчи (1413-1421) в изворите се среща и като „Султан Челеби”.

11. Мурад II – османски султан (1421-1444 и 1446-1451).

12. Мехмед II  Завоевателя – османски султан (1444-1446 и 1451-1481).

13. Баязид II – османски султан (1481-1512).

14. Селим I – османски султан (1512-1520).

15. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).