ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Такрир (молба) на архиепископ Герман от  1689г. до султана за низложение на бератския митрополит Игнатий и снабдяване на бившия архиепископ Партений с берат за епархията

 

            Документът се е намирал в сбирката на Йоан Ходзис, след което постъпил в атинските държавни архиви. Първата публикация на документа е извършена въз основа на снимка, направена от аташето по печата в българската атинска легация Никола Трайков. Името на бератския митрополит Игнатий се споменава в документи от 1683г., 1685г., 1691г., 1693г. и 1703г. През 1691г. Игнатий е сред владиците, снели от архиепископския престол Герман и поставили на негово място Григорий. През 1693г. Игнатий с помощта на подкуп успял да стане дори охридски архиепископ. Изборът му е осъществен от костурския митрополит Давид, драчкия Данил, преспанския Партений, горомокренския Арсений и китийския Козма. На 9 юли 1695г. бил свикан събор с участието на 8 владици. Герман, който до този момент претендирал да е каноничния глава на архиепископията подал доброволно оставка и бил избран за нов предстоятел сисанийския Григорий. Герман заел поста на воденски митрополит, който имал преди избора си за архиепископ. През 1703г. Игнатий отново успял да стане архиепископ. През 1706г. архиепископ бил вече Дионисий, а Игнатий е носел титлата проедър, която се давала на бившите архиепископи.

            Публикува се изданието на Иван Снегаров, „Един охридски документ”, В: „Македонски преглед, година ХІ, кн. 3-4, стр. 115-116.

 

 

                                                                                                                                                ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Резолюция:                                                                                                                 Бележка от канцеларията:

Да се вземе дар и да се                                                                    Току-що е издаден берат с дата 15 шевал 1100 год.

даде берат.                                                                                      (3.VІІІ.1689) на името на поменатия в изложението

                                                                                                          калугер Игнатий, митрополит на Арнаут-Белград (Берат)

                                                                                                          Нека обаче бъде според волята и заповедта на моя султан.

                                                                                                          Стар дар …. 6540.

 

 

Моето скромно и нищожно изложение пред небесния праг на великия дворец е следното: Аз, Вашият слуга, сегашен патриарх на неверниците от Охрид и нему подчинените (места), донасям, че по силата на нашата религия и съгласно със старите закони, макар и да влиза в длъжностите е правата на Вашия слуга да представя лицата за назначение на съществуващите митрополитски длъжности за неверниците подведомствени на моята патриаршия, калугерът на име Игнатий, сегашен митрополит на Арнаут-Белград, Авлона и околностите им, противно на обичая и закона, се е снабдил с берат на помощта на някои лица и по тоя начин е пренебрегнал Вашия слуга.

Ето защо, като представям, съгласно със стария закон, за митрополит на Арнауд-Белград, Авлона и околностите им калугера на име Партений, бивш охридски патриарх, моля да бъде назначен, след като той внесе в държавното съкровище обичайния дар, като му се връчи високославен свещен берат и да се уволни поменатият калугер Игнатий.

Очаквайки пристигането на берата, нека бъде според волята и желанието на Ваше Импер. Величество, щастливия ми султан.

 

Слугата (Ви) Герман,

Сегашен охридски патриарх.

 

Бележка над печата

 

№ 12. Издадената заповед е заедно (с настоящето).

 

 

Текста на печата: В средата на турски: Божи раб Герман, сегашен охридски патриарх. Около този текст на гръцки: Герман, по милост Божия архиепископ на Първа Юстиниана Охрид.