ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Трета грамота на император Василий ІІ за Охридската архиепископия (около 1020-1025г.).

 

                Текстът е по превода на Йордан Иванов – БСМ, стр. 550-562,  като само съм осъвременил правописа.

Освен посоченото издание трите грамоти на Василий ІІ са публикувани също от Иван Снегаров – «История на Охридската архиепископия-патриаршия», т.1, стр. 55-59, С.195;, ГИБИ-т.VІ(ИБИ-т.11), стр. 40-48; ХИБ, П. Петров, В. Гюзелев, т.1, стр.144-148.

                                                                                                                                                    ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Тая грамота се даде от царството ни на свeтeйшата архиепископия на България, за да обладава тя безпрепятствено следните епископства, именно на Сервия, Стаг и Бер, защото и те лежат в българските предели, с тая наша грамота и тях причисляваме към останалите епископства и подвластихме под архиепископията на България и разсъдихме да надарим и тях с клирици и парици.

На епископа прочее на Стаг - 12 парици и 12 клирици, на Берския - 30 клирици и 30 парици, а на Сервийската епископия се даде в първата грамота; и там на (епископите) да не се пречи.