ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Статута на Охридската архиепископия според Нил Доксопатър – 1143г.

 

            Текста е по публикацията на Йордан Иванов, БСМ, стр. 562-564. Неговият превод е направен по армено-гръцкото издание: Franz Nicolaus Finckq Des Nilos Doxopatres, Τάξις των πατριαρχικων θρόνων, 1902, стр. 21.

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            Подобна на Кипърската е и Българската църква, независима и неподчинена на никой от върховните престоли, на самовластно управлявана и от собствените си епископи посвещавана. Изпърво тя не се наричаше Българска; после обаче, понеже биде завладяна от българите, тя получи името Българска. Тя остана независима и когато чрез императорската власт, именно от император  кир Василий Багренородни, се изтръгна от българска ръка и не се присъедини никога към Цариградската църква. По тоя причина и досега още Кипърската и Българската църква получават своите архиепископи от императора; те обаче се ръкополагат от собствените си епископи, както се рече, и се наричат архиепископи, понеже са самостойни. България има повече от 30 епископства, над които първенствува град Охрид, както и над местата, зависими от тях.