HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

Григорий Мосхополец

 

За охридския Свети Синод

 

Панагирично стихотворение, възхваляващо архиепископ Йоасаф и председателствания от него синод.

Публикува се по: Иван Снегаров, „История на Охридската архиепископия-патриаршия”, С.1995г., стр. 538.

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Архиерейски съборе на божествения Охрид,

приеми благосклонно канона – песен на музите.

(Съборе на) охридски светии, които сега Йоасаф,

непорочен първосвещенник, възглавява и в едно съчета,

като го следвате, умолявайте мъртвоцелителя

да прости на мене нещастния грешките.