ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 1748г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на Г. Баласчев в Пер. сп. БКД, кн. 55-56/1898г., стр. 203-204. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика, като е допълнено началото, което го има в гръцкия текст, но липсва в българския превод.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Йосиф, по Божия милост, архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България.

Наше смирение с настоящото удостоверява, че преосвещеният Сисанийски митрополит, господин Никифор, плати разпределената му от светите архиереи благословена помощ, за допълнение на другите, десетхиляди и петстотин аспри, за доказателство.

1748.

 

Охридски Йосиф удостоверява,

Костурски Хрисант,

Корчански и Селасфорски [Никифор]

Тивериополски Теодосий,

Мъгленски и Молесхоски [Йоаким],

Дебърски Даниил,

                                       Велешки Йосиф,

(нечетлив),

Преспански Партений.