ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Оставката на Арсений като пелагонийски митрополит

24 юни 1767г.

 

След като на 16 януари 1767г. Арсений абдикирал като охридски архиепископ, няколко месеца по-късно той подал оставка и като пелагонийски митрополит.

            Текстът е по превода на Иван Снегаров – История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2, стр. 515-516, С.1955, като само съм осъвременил правописа. Снегаров е използвал Δελικάνη, Πατρ. έγγρ., ІІІ, стр. 893-894, № 1573, като заграденото в квадратни скоби е взел от Гаврил Кръстевич, Исторически изследвания за Охридската и Ипекската архиепископии, превод Н. Михайловски, Цариград, 1869г., стр. 22 (в бележките).

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            Наше смирение чрез настоящата ми доброволна оставка обявявам, че като не мога да се оправя с дълговете, лежащи на епархията ми, нито пък мога да отида там (в пелагонийската епархия . бел. Ив. Снегаров) заради видимите безпокойства от страна на заемодателите, доброволно и непринудено си подавам оставката от моята Пелагонийска епархия [на високопреосвещения мъгленски митрополит, възлюбения ми брат господин Натанаил, като достоен и заможен да управлява тази епархия].

Затова горещо моля  всесветейшия и най-честен мой Владика и преосвещените архиереи на свещения Синод да чуят това мое доброволно решение [и да произведат Негово Високопреосвещенство на тази митрополия, но не на друго лице]. И за доказателство и потвърждение на това дадох [на Негово Високопреосвещенство] настоящата си доброволна оставка, подкрепена с моя собственоръчен подпис и печат.

 

1767, юни 24.

 

Бивш пелагонийски Арсений уверявам