ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Оставката на Арсений като охридски архиепоскоп

16 януари 1767г.

 

Оставката на Арсений като охридски архиепископ бележи края на автокефалната българска охридска архиепископия.

            Текстът е по превода на Иван Снегаров – История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2, стр. 515, С.1955, като само съм осъвременил правописа. Снегаров е използвал Δελικάνη, Πατρ. έγγρ., ІІІ, стр. 893, № 1572, като заграденото в квадратни скоби е взел от Гаврил Кръстевич, Исторически изследвания за Охридската и Ипекската архиепископии, превод Н. Михайловски, Цариград, 1869г., стр. 21.

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            С настоящата ми доброволна и непринудена оставка долуподписаният явявам, че тъй като не ми е възможно да уредя и поправя нуждите на Охридската архиепископия, които се явиха една след друга преди нас и в наши дни и дадоха не малък повод на злодейците да нападат името на архиепископията и да ощетяват и увреждат подчинените на Охридската архиепископия митрополии и нейната бедна рая, и тъй като не може да се избави от техните ръце тамошната страна и всичкият (тамошен) християнски род, освен чрез унищожението на архиепископията, - поради това именно се отказвам от Охридската архиепископия, освен от предишната ми пелагонийска епархия, [която ще имам докато съм жив за прехраната си и за удовлетворение на нуждите си]. При такова съгласие със събратята ми свети архиереи се направи настоящата (ми) доброволна и непринудена оставка, която трябва да се постави в свещения кодекс на Великата Христова църква [ и в този на най-блажения йерусалимски патриарх г. Партений].

 

1767г, януари 16

 

Охридски Арсений обещава