ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 4 август 1756г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 566-567. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Наше смирение с преосвещените около нас и пречестни владици, нашите възлюбени в Христа братя и сътрудници, удостоверяваме, че светият Сисанийски, нашият в Светия Дух брат и сътрудник, изплати раз­хвърления му данък от светия синод за царския харадж и за дълговете на престола, за настоящия индиктион, според външното [т.е. турското летоброене по Хаджира] леточисление 1169, а по нашенски 1756, 42000 аспри с притурката от 6300.

За доказателство направи се настоящата синодална квитанция и се връчи на Негово Преосвещенство.

1756; август 4.

 

 

† Председател Пелагонийски Йосиф,

† Костурски Хрисант,

† Корицки и Селасфорски (Звезда) Макарий,

† Тивериополски Теофан,

Гревенски Серафим.