ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 1 март 1753г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 566-567. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Дионисий, по Божия милост, архиепископ на охридската Първа Юстиниана и на цяла България.

Наше смирение с преосвещените владици, наши възлюбени братя и сътрудници, удостоверява, че светия Сисанийски, нашият брат и сътрудник, г-н Никифор, заплати царския данък, и дълг, който му се разхвърли от светия синод, за текущия първи индиктион, външно 1166 външно [т.е. по турското летоброене от Хаджира], а по нашему 1753, аспри 42000, с една притурка от 8400 аспри.

1753; март 1.

 

 

† Пелагонийски и председател Йосиф,

† Костурски Хрисант,

† Тивериополски Теофан,

† Корицки и Селасфорски Макарий,

† Дебърски Даниил,

† Преспански Партений,

† Велешки Йосиф,

† Мъгленски (Молески) Йоаким,

Гревенски Серафим.