ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 6 март 1749г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 564-565. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кирил, по Божия милост, архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България.

Наше смирение с настоящата патриаршеска квитанция удостоверява, че преосвещеният Сисанийски митрополит, нашия събрат, г-н Никифор, ни изплати царската мирия на седмия индиктион от дванадесет хиляди и шестстотин, брой 12600 аспри, с които се разплати.

За доказателство и сигурност се направи настоящата ни патриаршеска и синодална разписка и се връчи на Негово Преосвещенство.

1749, март , 6.

 

† Пелагонийски Григорий,

† Гревенски Макарий,

† Тивериополски Серафим

† Мъгленски Йоаким,

† Корицки Даниил,

                                       † Велешки Теодосий,

† Горо-Мокренски Серафим.