ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 1746г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 562-563. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Йосиф, по Божия милост, архиепископ на Охридската Първа Юстиниана и на цяла България.

Наше смирение с настоящето заявява, че преосвещеният Сисанийски владика, господин Никифор изплати разхвърлената му благословена помощ от светите владици, за допълнение на разните (разноски) аспри 10500, с думи десет  хиляди и петстотин. За доказателство:

1746.

 

† Охридски Йосиф удостоверява,

† Костурски Хрисант,

† Корчански и Селасфорски Никифор,
† Дебърски Даниил,

                                       † Велешки Йосиф,

† Преспански Партений,

 † Тивериополски Теодосий,

† Мъгленски и Молески Йоаким.