ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Интронационен (встъпителен) акт на архиепископ Йосиф от 13.01.1746г.

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 560-561. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Йоасаф по Божия милост Архиепископ на Охридската Първа Юстиниана в Патриарх на цяла България.

От Бога воден, най-блаженият и словеснейшият ни господар и владика Охридският на Първа Юстиниана и вся България Г-н Йоасаф със светия Синод на владиците, избраха мене най-смирения и най-малкия, да ме възкачат на най-високия свети престол от Охридската Първа Юстиниана и вся България. Благодари, първо на братството в Христа и се моля на Господа Исуса Христа, да ми даде ум и прав разум, да управлявам Христовото словесно стадо и от Бога определе­ната ми архиепископия благочестиво и богоугодно, като пазя във всичко заповедите и постановленията на светите отци и постоянствам в своето отческо благоразположение и съгласно с Христа поведение към всичките братя, като живея мирно с всички в съюза на любовта до последната ми въздишка. Дано, Христе Царю! Дано се удостоя да ти представи, повереното ми стадо чисто, непорочно и непокварено в страш­ния онзи ден на съда Чрез застъпничеството на Пречистата ни владичица и Приснодева Мария, и на светия ни отец Климент, Охридския архиепископ и чудотворец, и на всичките светии, амин.

Година от Христа 1746, януари 13.

† Костурски Хрисант, първопрестолен,
† Едески (Воденски) Йосиф
,

                                       † Белградски Никифор,

† Дебърски Даниил,

† Преспански Теодосий,

 † Тивериополски (Струмишки) Калиник.