ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 20.03.1743г. за избор на Никифор  за Сисанийски митрополит. Встъпителен акт на Никифор.

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 558-561. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

† Понеже Сисанийският председател Г-н, Г-н Зосим, бившия Охридски си изпълни общия дълг и се пресели в вечното си жилище, и светата Сисанийска епархия остана без свой пастир и защитник, по заповед на най-блажения ни Господар и словеснейшия ни владика Г-н Г-н Йоасаф, сбрахме се да изберем достойния да управлява и ръко­води словесното стадо на светата Сисанийска епархия, както изискват светите църковни закони. Първо поставихме благочестивия йеромонах, Г-н Никифор, Охридчанина; второ Негово Преподобие йеромонах Г-н Йоаким и трето Преподобния йеромонах Г-н Христофор. Като напра­вихме канонически гласове, според както го изискват апостолските правила, влязохме в храма на пресвета Богородица. Първият, Преподобният йеромонах Г-н Никифор Охридчанин, се намери за достоен да управлява това Христово стадо от светата Сисанийска митрополия. Боже преблаги! ушити го в пътя на истината и правдата!

Спасителна година 1743, март 8-и.

 

† Най-блаженият ни Господар и словеснейшият ни владика Охридският на Първа Юстиниана и вся България, Г-н, Г-н Йоасаф със светия Синод, от Бога водени, избраха и мен най-малкия да ме възкачат на престола от светата Сисанийска митрополия, като ме наме­риха достоен за такъв духовен сан. Благодаря и преблагодаря преди всичко на милостивия Бог, който внуши това в сърцето и душата най-блажения ни Владика, и светите събратя владици. Преблагодаря и на Негово Блаженство и на Светия Синод. За туй моля Господа Бога, да удостои и мене най-малкия, законно и свето да паса и ръководя Христовото словесно стадо в добродетелен и непорочен живот и да му го представя чисто в страшното му второ присъствие. Покорявам се на Божествената Му заповед и братство, както ме водят неговите молитви. Дано да се сбъдне, Господи Царю вечни, чрез застъпничеството на Пречистата ти майка и молитвите на светия ни отец, Охридския архиепископ Климент чудотвореца, амин!

1743, март 20-и.

Никифор, с Божия милост кандидат на светата Сисанийска митрополия собственоръчно, подписвам.

† Костурски Хрисант, първопрестолен,

† Белградски Никифор,

† Тивериополски Калиник,

† Горо-Мокренски Теодосий,

† Пелагонийски Йосиф,

† Мъгленски Гавраил,

† Преспански Паисий.