ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 26.06.1735г. за избор на Даниил за Велешки владика. Встъпителен акт на Даниил.

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 556-559. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Йоасаф по Божия милост архиепископ на Охридската Първа Юстиниана и цяла България.

Понеже бившият Велешки, Г-н Давид си изпълни общия дълг светата Велешка епископия остана без защитник и пастир, по заповед на най-модрия ни Господар и владика, Охридския архиепископ на Първа Юстиниана и вся България, да изберем приличен пастир за тази епископия, който да управлява словесното стадо, според както заповядват църковните правила, на първо место турихме Негово Преподо­бие йеромонаха Г-на Даниил, второ, Преподобния йеромонах Г-на Йоаким и трето, Преподобния йеромонах Г-н Арсений. Като направихме каноническите гласове, според както изискват апостолските правила, влязохме ние владиците, които се намерихме вътре в храма на Пресвета Богородица, Св. София, От тях първият Г-н Даниил, намери се достоен да държи кормилото на Христовото стадо от Велешката епископия и да я управлява. Боже преблаги! упъти го в пътя на истината и правдата!

Година от Христа 1735, юни 26; Охрид.

† Костурски първопрестолен Хрисант,

† Пелагонийски Йосиф,

† Воденски Митрофан,

† Преспански Доситей,

† Дебърски Никифор,

Горо-Мокренски Теодосий.

 

 

† Най-блаженият и най-мъдър наш Господар и владика Охридският на Първа Юстиниана и вся България Г-н, Г-н Йоасаф, от Бога воден, и свещеният около него Синод от преосвещените вла­дици и боголюбими епископи, избра и мен най-долния раб, да ме възкачи на престола от светата Велика епископия, като ме намериха в своята доброта, достоен за този духовен надзор. Благодаря и преблагодаря преди всичко милостивия Бог, Който внуши в сърцето и душата на най-блажения ми владика и Господар и на светите събратя архиереи; Преблагодаря на Негово Блаженство и на светия Синод. Моля се на Господа Бога да удостои и мене най-малкия раб, законно да паса и ръководя Христовото словесно стадо в добродетелен и непорочен живот и да му го представи; чисто в деня на страшното му присъ­ствие. За туй подчинявам се на заповедта и братството му: онова, което приемат те, и аз приемам с тях заедно, онова, което отхвърлят, отхвърлям; нека ме водят техните молитви по пътя на правдата. Дано да бъде, Господи Царю вечни! чрез застъпничеството на пречистата ти майка и молитвите на светия ни отец Климент Охридски архиепископ и чудотворец, амин!

Спасителна година 1735, юни 26; Охрид.

† Даниил с Божия милост кандидат на светата Велика църква собственоръчно подписах.

Йоасаф от Воскополе, Корча и Селасфор, който го преписа, удостоверява, че е вярно и точно с първообразното.