ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 21 май 1720г. за преместване на празника на св. Наум от 23 декември на 20 юни

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 553-555. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Йоасаф по Божия милост архиепископ на Охридска Първа Юстиниана и цяла България.

† Благочестиви и православни християни, от свещения чин или миряни, подведомствени на апостолския патриаршески престол на светата Охридска архиепископия, чеда в светия Дух на наше смирение, благодат вам, мир и милост от тройното Божество и държава и на­ше смирение и свещения синод на преосвещените митрополити и боголюбими епископи, моите в Духа свети братя и сътрудници, апостолска молитва, благословение и прошка. Всичките свети и честни празници на апостолската католическа църква на богочовека Емануил, нашия спасител Христа, истинския Бог, се разделят на две: Господни и Богородични, макар и да се празнуват и другите светии, свещеноначалници, мъченици, преподобни и праведници светии, сир. каквито ще се случат. От тия празници едни се казват подвижни, а други — неподвижни по мнението на православните и мъдрите ни учители. Неподвижни и неизменяеми се казват ония празници, които е невъзможно да претърпят некоя промяна или преместване на деня, в който се празнуват, но така си стоят неизменяеми, както от начало се установиха, още от светлата благодат на светия Дух, като например: Божик, Водици, Сретение Господне, Благовещение, Великден, Руса-среда, Възнесение, Петдесетница и най-сетне празника Вси светии. Други празници се наричат подвижни, т. е. изменяеми, защото променят и преместват празничния ден в друг, без никаква пречка или нарушение на непо­рочната ни християнска вяра, както виждаме много такива променени и пр. празникът на св. Иван Хризостом, който се празнува вече на 14-и ноември, денят на смъртта на светеца; празникът па светия животворящ и честен кръст се премести на 13-и ноември; службата на великия канон от петата седмица на великите пости, когато през тази седмица се случи св. Благовещение; както и Преображението Господне, което ставаше на светата велика четвърта (седмица), а поради свръхестествени страсти, премести се на 6-и август, когато светото Благовещение съвпадне със светия велики Петък или велика Събота, премества  се, пее се и се празнува в неделята на светлото Възкресение на Спасителя Исуса Христа. Рядко паметта и празникът на светия славен великомъченик Георги, Победоносеца, ако се случи да падне в светия велики Петък или велика Събота или, през същия ден Великден, премества се и се пее във втория ден от светлата неделя.

На това основание и наше смирение, с общото съгласие на синода от преосвещените митрополити и боголюбими епископи, свещеници, клирици, и първенци, подчинени на апостолския ни патриаршески престол, съобразно с църковните  правила и обичаи, пазейки старото предание, че за по-добре, може без престъпление или нарушение да става преместване на един празник, намерихме благословено за радостния празник и събор на преподобния и богоносец отец, свети Наум, чудотворец, който е до пределите на светата ни архиепископия, заради по-голяма благодат и слава на същия храм, и на светлата звезда на църквата, и поради много други обстоятелства, да се премести от 23 декември от сега нататък, на 20 юни. Едно защото тогава е зима, и всички, поради трудностите от времето, си зимуват и никога не се наслаждават от светлия събор (панаир) на светията; друго, което е и най-главното, че празникът се случи до Бъдни вечер от Рожде­нието на Спасителя ни. Поради тези обстоятелства всеки християнин не склонява да отиде на поклонение на св. Наум. Като преместихме светия този празник, узаконихме, с благодатта на Духа свети, да се из­вършва, да се празнува и да се прославя прочутият между светците и безкрайния в чудесата си, светият преподобни Отец, на 20 юни, със съгласието на архиереите около нас, на клириците и на всичките християни, почитащи празниците. За това с настоящата патриаршеска сигилия и синодално писмо, известява се на всички и навсякъде, че празникът и съборът на преподобния и богоносен Отец, свети Наум, чудотвореца, който е в Ливаниск, до Девол, се измени и се премести от 23 декември, за по-голяма слава и чест на светията, и при споменатите условия, да се празнува на 20 юни.

Оня, който има приличното горещо благочестие към светеца, нека да се потруди и всеки от християните да присъства, като оня про­рочески елен, при извора на чудесата, на светото купище, където лежат свещените останки, в честния му храм и умственият и лековит извор, за да вземе дар телом и духом, защото чудесата, благодатта и лекуванията на свети Наум чудотвореца, са тъй многочислени, че надминават и броя на звездите. Като стане защитник и помощник всеки ден от живота на всекиго и велик помощник за постигане на вечното спасение и царството на Господа Исуса Христа, комуто принад­лежи благодатта и безкрайната милост и помощта и съюза на препо­добния богоносец свети Наум, чудотвореца, да бъде всякога с всички над всички вас, амин!

Спасителна година 1720; май 21-и.

† Йоасаф по Божия милост архиепископ на Охридската Първа Юстиниана.

Костурски Хрисант, първопрестолни;

Тивериополски Калиник;

Белградски Никифор;

Едески (Воденски) Йосиф;

Дирахийски Никита;

Дебърски и Кичевски Даниил;

Преспански Теодосий;

Селасфорски (Звезда) Григорий;

Велешки Даниил;

Гревенски Теофан;

Корчански Герасим;

Мъгленски Антим;

Горо-Мокренски Теодосий.