ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Известие

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 225. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. За улеснение на читателите гръцките букви в гръцкия текст и съответните славянски букви  в българския превод тук са заменени с по-популярните днес арабски и латински букви .

 

 

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Известие

            От горните наши добри архиепископи и председатели на апостолския наш престол, господин Дионисий от Хиос в 1709 прибави на мирията гр. На брой 300 (триста), а Науският Филотей в 1720 прибави на мирията гр. На брой 400 (четиристотин) – да бъде известно на всички.