ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1714г. за избор на Филотей за охридски архиепископ

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 222-225. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. За улеснение на читателите гръцките букви в гръцкия текст и съответните славянски букви  в българския превод тук са заменени с по-популярните днес арабски и латински букви .

 

 

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

           

Понеже свещената тая архиепископия на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България остана без покровител и пастир, тъй като предишния архиерействащ в нея Дионисий разбойнически и противо­законно, с пари и външна върховна сила е грабнал светейшия престол от законния наш архиепископ Зосим, като в същото време извърши непозволени беззакония и скверни дела, които даже да пишем се срамуваме, както се вижда от синодалното осъждане против него; понеже тая йерархия се нуждае от управител и настойник, който да управлява добре, според апостолските правила и определенията на светите и вселенски събори, за това ние влязохме в светата наша Велика Църква на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България и след призоваване Бога, гласувахме правилно за да възстановим достоен пастир и учител, способен архиепископ на светия престол. Най-напред по­ставихме словеснейшия и сред йеромонасите преподобния господин Филотей, после — Гревенския митрополит господина Теофан и третия — боголюбивия свето-Горенски и Мокренски господин Арсений, от които първият, Г-н Филотей, се намери достоен и способен за тая висока пас­тирска архиепископия. Той може, с Божията благодат, да ръководи и управлява свято и християнски тоя пресвят престол на Първа Юстиниана Охридска и всички подчинени на нея епархии. По Божия милост и внушение за него, гласувахме и него избрахме за наш духовен отец и законен архиепископ на Св. Архиепископия Охридска и на цяла България. Гласувахме и единодушно удостоверяваме с благодатта на пресветия дух. Амин.

В Спасителната 1714 година, на шестнадесетия ден от месец юли.

Касторийски и първопрестолен Дионисий, гласувам.

Пелагонийски Йосиф, гласувам.

Тивериополски (Струмишки) Никифор, гласувам.

Корицански и Селасфорски Йоасаф, гласувам.

Преспански Паисий, гласувам.

Могленски (Молесхоски) Гавриил, гласувам.

Велешки Калиник, гласувам.

Воденски и Гианицки (Пела) Митрофан, гласувам.