ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 4 юни 1709г. за избора на Йоасаф за Корчански и Селасфорски митрополит и встъпителен акт

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 220-223. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. За улеснение на читателите гръцките букви в гръцкия текст и съответните славянски букви  в българския превод тук са заменени с по-популярните днес арабски и латински букви .

 

 

                                                                                                                                            ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

           

Патриарх Зосим удостоверява ††

Понеже свещената Корицанска и Селасфорска митрополия остана без предстоятел и пастир, защото по-преди архирействащият в нея Господин Даниил плати общия си дълг и се пресели във вечните се­ления, то, като лишена от пастир, по заповед на всеблаженейшия и всесловеснейшия наш господар и владика на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България господин господин Зосим, се събрахме за избиране на друг достоен и честен, който умело да пасе народа и да го управлява, както повеляват правилата на йерархическото управление. Най-напред предложихме боголюбивейшия владика св. Преспански гос­подина Йоасаф, после преподобния сред йеромонасите господина Христофор и трето преподобния сред йеромонасите господина Симеон. Станаха правилни гласувания както изискват апостолските правила и като влязохме ние, намиращите се архиереи, в църквата на светия наш отца Николай, архиепископ мирликийски, чудотворец и мироточец, която се намира в ставропигиалното село Побощица. От тези тримата, свето-Преспанският господин Йоасаф се намери достоен да управлява и ръко­води свещената Корицанска и Селасфорска митрополия; за него и всички гласувахме в благодатта на пресветия Дух и го поставяме на речената свещена Корицанска и Селасфорска митрополия в слава на Отца, Сина и светия Духа, амин. За това и се вписа в патриаршеския кодекс на Великата църква.

В Охрид, 1709, юни, 4.

Касторийски Дионисий и първопрестолен гласувам,

Пелагонийски Яков гласувам,

Гревенски Теофил гласувам,

Горенски и Мокрски Арсений, гласувам.

 

 

Понеже от Бога воден всеблаженнейшият и словеснейшият наш господар и владика на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България, господин господин Зосим, и около него намиращия се съвършенейши синод, избра и мене нищожния за да ме възкачи на най-високия пре­стол на свещената Корицанска и Селасфорска митрополия, като ме на­мери, в своята благост, достоен за такова духовно предстояване, то благодарност и преблагодарност преди всичко на милостивия Бог, който вдъхна в душата и сърцето на всеблаженейшия ми владика и на светите братя архиереи да ме изберат. Крайно благодаря и на Негово Блаженство и около него намиращия се Свещен Синод. Моля се прочее на покрови­теля Бога да удостои и мене, най-малкия, свято и законно да паса и управлявам Христовото словесно стадо с добродетелен живот и безупречно поведение и да го представя неосквернено в страшното Негово пришествие. Покорявам се на неговата заповед и на заповедта на брат­ството, светите молитви на което нека ме ръководят за да пребъда в светост и правда. И дано така да бъде, Христе царю, на вековете, чрез посредничеството на Пречистата ти Майка и молитвите на нашия сред светиите отец Климент, архиепископ и чудотворец Охридски и на всички светии, амин.

В 1709, юни, 4.

Смиреният Корицански и Селасфорски митрополит Йоасаф собственоръчно подписах.