ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Встъпителен акт на архиепископ Методий от 28 май 1708г.

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1994г., стр. 538-539. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Патриархът

Светият Синод на преосвещените митрополити и боголюбими епи­скопи на нашата света архиепископия на Охридска Юстиниана и вся България, избра и мене най-долния, да ме възкачи до най-високия патри­аршески престол на Първа Юстинияна и цяла България, за да (я) защитавам и да й настоявам справедливо и безукорно, като свързвам всички с съюза на любовта, както се свързваше и апостолският събор на нашия началник Исуса Христа, за да стои той у нас и ние у него. За туй прославям пресъщата света Троица и преблагодаря й, за дето внуши в сърцата на възлюбените ми в Духа свети братя и сътрудници, да ме възкачи на най-високия патриаршески престол. Моля Бога, да ми даде добър помисъл и разум да управлявам Христовото словесно стадо и свише дадената ми Патриаршия, и да му го представил непокварено и непорочно в страшния ден на съда. Дано да се сбъдне, Христе Царю, чрез председателството на пресветата владичица и Приснодева Мария и на све­тия ни отец Охридския архиепископ Климент, чудотвореца, и на всички светии, амин!

Година от Христа 1708, май 28-и.

На Първа Охридска Юстиниана: Методий