ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Заявление на поп Христо, пълномощник на архиепископ Порфирий пред битолския кадия от 7 февруари 1623г.

 

Заявлението е вписано в кадийския регистър на град Битоля през 1623г.

Издания: Соколоски, М., „Турски документи за историјата на македонскиот народ (ТДИМН)”, Архив на Македонија, Скопје, 1963, І, № 155, стр. 113;

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            Свещеникът Христо, който е пълномощник на охридския патрик Порфирий1, в присъствието на митрополит Трифон от Карацова, заяви:

Тази година той взе митрополията под наем2. Тъй като той се съгласи да плати десет хиляди акчета в срок от тридесет дена от датата на документа, аз му я поверявам [митрополията] както по-горе е изложено.

Регистрира се.

Написано на 6 реби-юл ахър4, година 1032.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.                 Става дума за охридския архиепископ Порфирий Палеолог, който в документа е наречен патриарх;

2.                 С оглед днешната терминология по-скоро става дума сделка от типа на лизинг;

3.                 Четвърти месец, т.е. датата на вписването е 7 февруари 1623г.