ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Заявление на архиепископ Порфирий пред битолския кадия през 1623г.

 

Заявлението е вписано в кадийския регистър на град Битоля от 1623г.

Издания: Соколоски, М., „Турски документи за историјата на македонскиот народ (ТДИМН)”, Архив на Македонија, Скопје, 1963, І, № 155, стр. 113; Георгиева, Ц., Цанев, Д., ХИБ, т. 3, 1982, стр. 156

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            Свещеникът Порфирий1, който е охридски патрик, в присъствието на притежателите на този документ, свещениците поп Стойко и поп Никола, заяви:

         През хиляда тридесет и първа година2 доверих на споменатите делата на християните във връзка с митрополията, която се намира в казите Джума, Лерин, Дебър и Острава за единадесет хиляди и петстотин акчета.

         По негово искане се регистрира.

         Написана на 20 реби-юл аввел3.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.                 Става дума за охридския архиепископ Порфирий Палеолог, който в документа е наречен патриарх;

2.                 Между 16.11.1621г. и 4.11.1622г.;

3.                 Трети месец, т.е. датата е 22.01.1623г.