ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Препоръчително писмо на папа Урбан VІІІ до френския крал Луи XIII за оказване на помощ на охридския архиепископ Аврамий от 10 юли 1632г.

 

По време на своето пътешествие из Европа охридският архиепископ Аврамий Месапса посетил Рим, където приел да се подчини на папа Урбан VІІІ. За награда папата му дал препоръчително писмо до френския крал Луи ХІІІ, в което Аврамий е наречен освен архиепископ, също и патриарх. В писмото се говори, че архиепископът искал да обсъди въпроси, които да „въоръжат поверената му Църква с желаното покровителство на крал Людовик”. Според грамотата, която Аврамий е представил в Москва той е предприел пътуването по решение на Охридския синод заради изплащането на дълг, взет за да се плати голям откуп за да се предотврати превръщането на архиепископската катедрала в джамия. Но „въоръжаването” на Църквата се тълкува от някои в смисъл, че подобно на предишните охридски архиепископи и Аврамий е искал да обсъди съвместни действия срещу турците  (Péchayre, A. P., „Lea archevêques d'Ochrida et leur relations avec l'Occident à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe.”, В: „Échos d'Orient”, 36, 1937, стр. 435-439).

Ръкопис: Ватиканска библиотека, Фонд „Барберини”, сборник № 2002, л. 171;

Издания: Bessarione, 1913, стр. 197;

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

П[а]п[а] Урбан VІІІ

 

БЛАГОСЛАВЯМЕ НАШИЯ В ХРИСТА СИН ЛЮДОВИК, ХРИСТИЯНСКИ КРАЛ НА ФРАНЦИЯ

 

Най-скъпи в Христа, Наш сине, поздрави и апостолическа благословия. Благодатта на Ваше Величество не се ограничава само до краищата на едно, колкото и обширно да е кралство. Тя блести дори над отдалечените народи, а във варварския Изток властта на краля на Галия се смята за пристанище на вярващите и крепост на религията. Надявайки се на тази слава, достопочтеният брат Авраам, архиепископ на Първа Юстиниана и патриарх, напредва към това славно кралство след триумфа над ереста. Той ще обсъди въпроси, които биха могли да въоръжат поверената му Църква с желаното покровителство на крал Людовик. Справедливо е този, който предприема дълги пътувания от името на свещеник, да не пътува из Европа без подкрепата на папското благоволение. Ето защо ние свидетелстваме, че утехата на апостолското милосърдие би дала всички предимства, които патриархът, служещ на религията, би дължал на благочестието и силата на Ваше Величество, когото най-любещо благославяме.

Дадено в Рим, в Свети Петър, на 10 юли 1632г., в деветата година от нашия понтификат.

Г[осподин]. КИРИЛО КАРАЛЕВСКИ,

Свещеник от гръцко-славянски обред.