ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 13 юли 1695г. за избор на Игнатий за Пелагонийски митрополит и встъпителен акт

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 216-217. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. За улеснение на читателите гръцките букви в гръцкия текст и съответните славянски букви  в българския превод тук са заменени с по-популярните днес арабски и латински букви .

 

 

                                                                                                                                              ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

           

Патриарх Зосим удостоверява ††

Тъй като свещената Пелагонийска митрополия остана без покровител и пастир, всеблаженейшият наш господар и владика на І Юстиниана Охридска и на цяла България, господин г. Зосим, заповяда и се съ­брахме всички в архиепископията архиереи за да изберем честно и достойно лице за казаната епархия, защото Божият закон не позволява една епархия да стои вдовстваща повече от три месеца. Това заповядва ХХІV правило на VІІ свети събор, като казва: „повече от три месеца цър­квата да не вдовства". И за това влязохме в храма на просвета Бого­родица и света Майка на Богословото и като гласувахме правилно за да намерим достойния за тая служба, предложиха се: първо преподобният сред йеромонасите и духовен отец господин Игнатий, второ преподобният поп господин Венедикт и трето, преподобният поп господин Серафим...., от които първият, господин Игнатий, се намери достоен и способен да управлява евангелското Христово паство и да ръководи сло­весното стадо на свещената Пелагонийска митрополия. Молим ти се, Боже, поведи го в истината и правдата.

В Спасителна година 1695, юли, 13, в Охрид.
Касторийски Дионисий първопрестолен гласувам.
Дурахийски Козма                                            

Гревенски Теофан                                            

Преспански Партений                                     

Горски и Мокренски                                        

Понеже по божествено вдъхновение най-всеблаженият наш господар и владика на пресветата архиепископия Охридска и на цяла България господин г. Зосим, заедно със светейшото братство на неговия синод, избра мене смирения и недостойния за достоен и сгоден да приема архиерейския сан, длъжен съм да благодаря най-напред на всемилостивия и всеблаг Бог, който просвети негово блаженство и светейшия синод. Покорявам се на светите заповеди и приемам службата, като моля Бога да ме удостои, чрез богоугодните и свети молитви на най-блажения наш патриарх и на архиереите, да представя пред Него нескверно и чисто словесното стадо във второто и ужасно пришествие на Богочовека Иисус, комуто славата и държавата да бъде във вечни векове амин       

Подгласник с божията милост Пелагонийски собственоръчно подписах.

В спасителна година 1695, юли, 13, в Охрид.