ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1694г. за избор на Дионисий за костурски митрополит и встъпителен акт

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ,, стр. 206-209. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на език, а някои думи съм заменил с използваните в съвременния език. Заменено е също названието на Мъгленската епископия, като вместо Люлесхос както е в превода на български е сложено Молесхос, както е според гръцкия текст.

 

 

                                                                                                                                                ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Понеже пресветата митрополия на Богоспасяемия град Кастория остана без пастир и покровител, тъй като бившият владичестващ в нея господин г. Давид си даде доброволно оставката по старост и слабост, по заповед на най-всеблаженният наш господар и владика Охридския архиепископ, патриарх на България и пр., да гласуваме законно кой е достоен да бъде покровител и пастир на Касторийската митрополия; за това и ние, архиереите от тая страна, които се намерихме в просветата митрополия, гласувахме правилно за да намерим достойния и приличния пастир и покровител. На първо место поста­вихме преподобния сред йеромонасите господин Дионисий, на второ — преосвещения свети Гревенски господин Теофан, на трето — Боголюбивия епископ на Молесхон (Мъгленския) господин Дионисий, от които тоя последният се намери най-добър и за него гласувахме в името на Отца и Сина и Светия Дух, едно Божество и едно царство амин.

Спасителна година 1694, ноември, 14, в светейшата Касторийска митрополия.

Бившият Касторийски Давид и първопрестолен съгласуваме,

Сисанийски Зосим съгласуваме,

Гревенски Теофан съгласуваме,

Мъгленски (Молесхоски) Дионисий съгласуваме.

Понеже по Божие благоволение и милост, в крайната негова благост и предвидливо провидение дойде ред и до нас смирените и недостойни слуги да се възкачим на такава висока и пречестна степен на архиерейско чиноначалие, а това по Божие вдъхновение в блажената душа на всеблаженния ми господар и владика на Първа Юстиниана Ох­ридска и на цяла България господина г. Игнатий, а така също и в свещените души на светейшите митрополити и боголюбиви владици на светейшата тая архиепископия и патриаршия; понеже, казвам, се удостоих да възкачат и моето нищожество върху тоя голям, висок и пречестен на светейшата Касторийска митрополия, и първопрестолен на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България и прочее . . . покорявам се на Божествената му заповед и на заповедта на всички свети ар­хиереи и приемам, според силите си, назначението и изпълнението на такава служба и най-напред благодаря и преблагодаря с всяко бла­гочестие и се покланям на Отца и Сина и Светия Дух, на светата единосъщна, животворяща и неразделна Троица, която е Бог на всички твари и която просвети и вдъхна в сърцето на най-всеблаженния и на светия синод да ме поканят и изберат мене нищожния, за такава превишаваща способността и силите ми работа, като ме предпочетоха от другите като способен, а после благодаря на преблажения ми баща и владика на всесъвършения свети синод, който ме награди с дар над всички дарове, и на когото чрез чистата всесвета молитва, едното трисълнечно Божество да ми даде мъдрост и добър ум и разум за да управлявам по Бога, да ръководя достолепно и да водя спасително от него повереното ми паство Христово; нека просвещава слабостта на ума ми и ми вдъхне богоприятна благодат и сила с добродетелен живот, за да се удостоя Христоподражателно да паса. Христовото словесно стадо, което да представа нескверно и чисто в ужасния ден на страшния съд на Гос­пода наш Исуса Христа.

Дай, Христе , царю на всички и владико на всички, чрез молитвата на нашата владичица Богородица, приснодева Мария, царица на небето и земята, на в светиите наш отец Климент, архиепископ Охридски и на цяла България и всички светии, амин  

1694, ноември, 14

Подгласник по Божия милост Касторийски Дионисий и първопрестолен саморъчно подписах.