ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодални актове за избор на Даниил за Коричански и Селасфорски митрополит

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 204-207. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

В квадратни скоби - [] - съм поставил някои пояснения, които липсват в оригиналния текст.

 

                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

            Пресветата Коричанска и Селасфорска митрополия е останала без пастир и покровител, понеже архиерействащият по-напред в нея, блаженнопочившият г. Атанасий си плати общия дълг на смъртта. Стана синодално размишление между най-блаженния ни началник и патриарх на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България, господин г. Игнатий, и преосвещените митрополити и боголюбиви епископи, най-блаженият патриарх се погрижи и по негова покана се събрахме ние, архиереите, за да намерим достоен за същата епархия пастир и покровител. В просветата голяма Охридска църква на нашата владичица и чудотворна Богородица законно и правилно гласувахме и на първо място поставихме преосвещения и най-словесен митрополит Дурахийски господин Даниил, на второ — преподобния между йеромонасите поп и господин Венедикт, и на трето - преподобния в йеромонасите поп и господин Йоасаф; от които първият, г. Даниил, чрез свето и правилно гласуване и със съгласието на пречестните клирици от същата пресвета Коричанска митрополия и на цял народ, се намери достоен и най-добър да пасе словесното и Христоименно стадо; за това и от нас се гласува и чрез благодатта на пресветия Дух.

В спасителната година 1694, Януари, 24

Бившия Охридски Григорий удостоверява,

Горенски и Мокренски Арсений съгласуваме (заедно),

Смирения Дирахийски Козма съгласуваме.

 

Встъпителен акт

 

Понеже най-блаженият и най-словесен наш началник и владика, патриархът на Първа Юстиниана Охридска на цяла България и пр. госпо­дин г. Игнатий, подбуден от Бога, поиска да възкачи и мене най-малкия си слуга, по причина на разместване, от пресветата Дурахийска и Далматска митрополия на пресветия и пречистия престол на Богоспасяемата и пресвета Коричанска и Селасфорска митрополия, ние се поко­ряваме на неговата света заповед и приемаме постановлението. Благодаря прочее на всеблаженния господар и владика, както и на целия светейши и свещен синод от пречестни архиереи за грижата, която се полага към мене и се моля,  за да се молят на Господа да ме удостои право и искрено да паса повереното ми паство добре и благочестиво, да го представя чисто и неосквернено в страшното и второ пришествие на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, комуто славата и държавата да бъде во веки веков амин. 1694

 

† Даниил по Божия милост бивш Дирахийски митрополит, подгласник Коричански и Селасфорски собственоръчно подписах.

 

Православната ми изповед,

(Следва символът на вярата).

 

 

След символа на вярата следва следното обещание: „При това обичам и приемам светите вселенски събори, които са се събирали в различни времена за запазване на истинните и Божествени догмати. Изповядвам от тях определените постановления, правила, заповеди и установления. Което те приемат, и аз приемам, а от което те се отказват, и аз се отказвам. Така също изповядвам, че ще пазя църковния мир и че по никакъв начин не ще мисля или върша противното нему; през целия си живот ще следвам съборната и апостолска църква и всеблаженния ми господар и владика господин г. Игнатий, патриарх на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България, Македония, Албания и пр. заедно с всесъвършенния неин синод. Обещавам в страх Божи и боголюбив ум да ръководя повереното ми паство добре и да се пазя чист от всеки лукав помисъл, ерес и схизма, до колкото позволяват силите ми; при това обещавам да плащам според силата си всяка година данъка за поддържане и помагане великата църква; а още обещавам да пазя вярно всички правдини, които е придобил тоя патриаршески престол на Първа Юстиниана Охридска и на цяла Бълга­рия и да пребъда с целия наш свети синод в съгласие, мир, любов и подчинение с благодатта на пресветия и животворящ Дух.

Това е написано от ръката ми в патриаршеския кодекс на вели­ката църква. 1694

Смиреният Коричански и Селасфорски Даниил, собственоръчно подписвам и за всеки ден от живота ми обещавам.