ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Протокол от 14 април 1691г. за пренасяне на тленните останки на архиепископ Зосим

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кодиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 196-197. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

В квадратни скоби - [] - съм поставил някои пояснения, които липсват в оригиналния текст.

 

                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

            † Днес дойдох в Охрид и като си припомних за някогашния архиепископ, покойния Зосим, заедно с бившия Охридски архиепископ и председател господин Григорий, направихме пренасяне на мощите на Зосим, който беше умрял преди 24 години, и служихме заедно с господин Григорий през първата седмица на светлата неделя. Мощите му излязоха благоуханни и се сложиха над проскомидията за показ. Молим вас, потомците, да си припомняте и за нас ако починем в страната на Първа Юстиниана Охридска.

            1691 [година], април, 14, през третия ден от светлата неделя.

 

                                                                                                                                 † Григорий Охридски