ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1688г. избор на Герман за охридски архиепископ

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 201-203. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

 

 

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            Пресветата архиепископия на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България е останала без покровител, тъй като архиерействащият там господин Григорий доброволно си подаде оставката, тъй като не може от голяма старост и слабост, да управлява и ръководи този пресвят патриаршески престол. Прочее, събрахме се ние, всички намиращи се в архиепископията архиереи и влязохме в светата църква на пресветата наша Богородица, наречена „Света София” и като гласувахме законно и правилно за да намерим достойния и приличния за патриаршеско достойнство, подложихме на избор за светейшия престол на първа Юстиниана Охридска и на цяла България, като на първо място поставихме преосвещения свето-Воденски митрополит господин г. Герман, на второ място преосвещения Струмишки (Тивериополски) господин г. Никодим и на трето място боголюбивия епископ свето-Мъгленски господин Антим. От тримата, след едно сравнение, по-достоен и по-подходящ се намери първият господин Герман, който може да ръководи и управлява светия и апостолски Охридски престол, на когото и се писа за оставката на предишния архиепископ господин Григорий, след която и ние със свещено гласуване избрахме него за архиепископ на (І) Юстиниана охридска и на цяла България, чрез благодатта на пресветия Дух, на когото славата и държавата да бъде вечна. Амин.

            В спасителната година 1688, месец май, 8.

           

            Касторийски и първопрестолен Давид;

            Струмишки (Тивериополски) Никодим;

Могленски или Молесхоски Антим

 

Патриархът

 

            Понеже, ръководено от Бога, светият синод на архиереите, митрополитите и боголюбивите епископи, в Светия Дух любезни наши братя и съслужители, поиска от мене нищожния и недостойния да ме възкачи на пресветия и апостолски престол на Първа Юстиниана Охридска и цяла България, то благодаря най-напред на нашето в Христа братство и моля господа Бога Вседържителя да ми даде добър ум и разум, за да управлявам благочестиво и богоугодно Христовото словесно паство и от Бога наречената ми патриаршия, а при това и с безукорно поведение и чист живот да пазя във всичко установеното от светите отци ида постоянствам в християнско поведение и чедолюбиво разположение към всички братя; миролюбиво да живея с всички чрез връзката на любовта при всички нужди и нещастия, които биха се случили в страната; да прекарвам в единомислие, съгласие и молитва с нашите братя и съслужители до последното свое дихание. Дано така бъде, Христе царю! Дано се удостоя да представя повереното ми Христово стадо безукорно, често и непорочно във Второто Христово пришествие и на страшния съден ден, чрез молитвите на Богородица, царицата на небето и земята, наша господарка и приснодева Мария, на св. наш отец-чудотворец Климент, Охридски архиепископ и на всички светии. Амин.

 

            В спасителната година 1688, месец май, 8.

 

Охридски Герман