ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 15 октомври 1679г. за избор на Митрофан за битолски митрополит

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Издания: СбНУ кн. VІ, стр. 194-195; Gelzer, H., „Der Patriarchat von Achrida Geschichte und Urkunden”, 1902/1980, . стр. 46 4-5, № 3.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 194-195. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

В квадратни скоби - [] - съм поставил някои пояснения, които липсват в оригиналния текст.

 

                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

            † Понеже пресветата Пелагонийска митрополия остана без покровител , понеже управляващия тази епархия бивш Охридски [архиепископ] господин Григорий доброволно я напусна, то ние, владиците от пресветата Охридска архиепископия и на цяла България, се събрахме, и по заповед и одобрение на преблажения ни владика господин г. Партений, влязохме в храма на Пресвета Богородица, наричана „Пещера”, в Гревена1, където и правилно гласувахме, кой е достоен да управлява и пасе тамошните словесни овци на Господа наш Исус Христос и на първо място сложихме боголюбивия Дебърски владика господин Митрофан, после преосвещения сисанийски [владика] господин Леонтий и най-сетне избрахме всепреподобния от йеромонасите господин Герман. От тях първият се намери най-добър и достоен да пасе гореспоменатата света митрополия, за това и за здравина се написа тоя протокол и се отбеляза в настоящия свещен кодекс на пресветата Охридска църква за вечна памет на потомците.

            В спасителната година 1679, месец октомври, 15.

            † Бивш Охридски [архиепископ] Григорий, сисанийски [владика] Леонтий, Касторийски [владика] Дионисий.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. наричана „Пещера”, в Гревена – в гръцкия текст: της σπηηλαίου, έν Γρεβενα. Става дума за Спилейския манастир, намиращ се край Гревена, който е бил ставропигия на Охридската архиепископия. Манастирът служел за извънградска резиденция на архиепископите.