ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 12 май 1677г. за избор на йеромонах Дионисий за преспански владика

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кодиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов н СбНУ кн. VІ, стр. 194-195. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

В квадратни скоби - [] - съм поставил някои пояснения, които липсват в оригиналния текст.

 

                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

            Тъй като светата Преспанска епископия остана без покровител и пастир, понеже бившия архиерей Козма я напусна и без причина се отдалечи, с позволението и поканата на най-блажения ни владика и архиепископ на Първа Юстиниана и цяла България господин г-н Мелетия, се събрахме вътре в храма на пресвета Богородица (света София) с намиращите се тука архиереи и подадохме изискваните от закона гласове за намерение сгодно лице да възприеме достойно пастирското управление на горната света епископия. На първо място поставихме всепреподобния от йеромонасите господин Дионисий, на второ бившия Велешки [епископ] господин Митрофан и на трето всепреподобния свещеник господин Симеон, от които първият се намери за най-добър да пасе и ръководи изоставената света Преспанска архиепископия. За доказателство и здравина се писа настоящия протокол и се внесе в настоящия свещен кодекс на пресветата велика Охридска църква и на цяла България.

            През 1677 година, месец май, 12, от 15 индиктион.