ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Начална бележка към кондиката на Охридската архиепископия

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кодиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. VІ, стр. 194-195.

 

                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

            Настоящият свещен кодекс се посвети на пресветата наша Архиепископия на Първа Юстиниана Ахридска и на цяла България в памет на нашето владичестване и за изложение на достопаметните дела и въпроси на архиепископията; за това и който поиска да го отчужди, подбуден от завист и злоба, който и да е, да бъде изложен на вечно проклятие.

            В спасителната година 1677, месец май 1, от индиктион 15.

            Мелетий в Христа Бога архиепископ на Първа Юстиниана Охридска и цяла България.