ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Грамота на вологодския архиепископ Нектарий за поставяне на дякон Кирил Юриев за поп при храма „Св. вмц. Евдокия” в с. Заднее

(29.06.1625г.)

 

            Грамотата е издадена по време на повторното управление на Нектарий на вологодската епархия.  

Ръкописи:

Оригинал: ГАВО, Ф. 1260, Оп. 1, № 80 (частично запазен червено-восъчен печат).

Копие от ХIХ в.: ОР РНБ, ОСРК, F. I-788, л. 345.

Издания: «Грамотка служилого иноземца 1614 года», В: «Советские архивы», № 2. 1979.

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

По Божия милост аз, смиреният господин Нектарий, архиепископ на богоспасяемите градове Вологда и Велики Перм1, по благодатта на Господа Бога и Нашия Спасител Иисус Христос дадена ни от Пречистия Животворящ Дух, благослових дякон Кирил, Юриев син и го направих свещеник при църквата и при престола на преподобна Евдокия в ружната църква2 в село Заднее във Вологодски уезд на моята архиепископия, а пък като дякон, той беше поставен от нашия брат архиепископ Корнилий3 в същото село Заднее при преподобната Евдокия.

И аз, великият господин преосвещеният Нектарий, вологодски и великопермски архиепископ, го благослових и го направих поп с всяко изпитание по поръчителството на неговия духовен отец, свещеноинок Макарий, че е достоен за свещенослужение. А той, с благословението на Наше смирение, да извършва свещеническа дейност безпрепятствено в светата Божия църква без възбрана.

Ако дойде при него някое от духовните му чеда, то според правилата на светите апостоли и светите отци, нека той ги вразумява, като има власт да свързва и да решава, и да има съвет във всичко от нас, а най-вече когато е в недоумение и за всички духовни неща и нека не преминава от църква в църква без нашата благословия или да бъде наш наместник или десетник. Ако се премести без да ни уведоми, то нека да не извършва свещеническа дейност според нашата грамота за поставянето му. Заради това му беше дадена тази поставителна грамота за негово утвърждаване.

Написана в богоспасяемия град Вологда, през годината 7133, юни, 29 де[н].

 

(С друг почерк:)

 

Смиреният Нектарий, по Божия милост вологодски и великопермски архиепископ.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.                            Нектарий е бил вологодски и великопермски архиепископ от 25 юни (5 юли) 1613 до 1616г., а след това от май 1625г. до смъртта си на 3(13) юни 1626г.

2.                            Ружна църква – храм, който се издържа от „руга”, т.е. издръжка давана от ктитора или притежателя на този храм.

3.                            Корнилий – вологодски и великопермски архиепископ (6 (16) февруари 1620 – 17 (27) март 1625). Той и неговия предшественик Макарий (1617-1619) са управлявали епархията в периода, когато Нектарий е бил отстранен от нея. След неговата смърт Нектарий отново бил поставен за вологодски и великопермски архиепископ.