ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Утешително послание на александрийския патриарх свети Мелетий І Пигас до охридския архиепископ Нектарий І

(11 януари 1598г.)

 

            Вероятно заради намесата на архиепископ Атанасий І Ризея във въстанието в Химара през 1596г. последвали репресии от страна на турците. Атанасий І Ризея заминал за Италия. Нектарий І, който заел мястото му през 1597г. трябвало да потърси убежище при молдавския воевода. В препоръчителното писмо до полския канцлер Ян Замойски издадено от молдавския воевода Йеремия Могила е посочено, че турците били опустошили диоцеза на Охридската архиепископия, а самият Нектарий трябвало да напусне епархията си, тъй като се намирал в голяма опасност. За да го утеши александрийският патриарх св. Мелетий Пегас (5 август 1590 – 13 септември 1601) му изпратил това послание. Но надеждите на св. Мелетий, че репресиите ще приключат скоро не се оправдали. На 28 май 1598г. бил обезглавен следващия охридски архиепископ свети Варлаам.

Ръкопис: Архив Замойски, Варшава

Издания: Hurmuzaki, E. de, „Documente privitoare la Istoria Românilor”, т. XIII, стр. 348.

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Моля се за по Божия промисъл светейшия архиепископ на Първа Юстиниана и цяла България

 

Благодарение на Вашите писма, които получихме от твое първосвещеничеството, научихме за станалото на Запад. Ние се радваме за твоето здраве и скърбим  за твоето страдание, и те молим да издържиш мъките на този свят за малко, защото (иначе) няма да бъдем възнаградени (на небето). Ние ще изпратим същите (пратеници) при вас, за да се опознаем и ще се радваме да се срещнем. Нека Господ е с вас. 11 януари. Константинопол. 1598.