ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Препоръчително писмо за кипърския монах Леонтий изпратено от архиепископ Гаврил до Мартин Крузий

(м. октомври, 1589г.)

 

            Професорът в университета в Тюбинген Мартин Крузий поддържал добри контакти с представители на Цариградската патриаршия. По тази причина по време на пътуването си из европейските страни архиепископ Гаврил посетил Тюбинген за да се срещне с професора, като останал в града от 31 август до 5 септември 1587г. След това Гаврил посетил Рим, където се срещнал с папа Сикст V. Папата го приел добре, но тъй като Мартин Крузий като протестант бил противник на католицизма, то Гаврил тактично пропуснал в писмото да спомене повече подробности за тази среща. При все това Крузий проявил голям интерес за срещата между папата и архиепископа. Той се обърнал със запитване към титулярния филаделфийски архиепископ Гаврил Север, който управлявал подчинената на Цариградската патриаршия Венецианска православна епархия. На Леонтий още от Виена на 16 ноември 1589г. му се наложило да докладва на Гаврил Север, че вече са се разделили с охридския архиепископ. Имало е предположение, че автор на тази препоръка е Гаврил Север, под чийто надзор се намирал Леонтий. Но от текста на писмото става ясно, че то е написано от охридския архиепископ, тъй като се говори за посещението му при папата и че след това заедно с Леонтий са пристигнали във Виена. Запазено е писмо на Леонтий от 21 октомври 1589г. до Неофит Родин и Максим Маргуний (Vind. Suppl. Gr. 140, л. 12), което може да служи за ориентир за времето на изготвяне на препоръката от Гаврил. На 16 февруари 1590г. Леонтий изпратил от Виена писмо до Дионисий Кателиан, което показва, че той още не е бил заминал. Крузий в Annales sueuici съобщава за посещението на Леонтий в Тубинген, който бил заедно с Йезекил Ксирик, но е записано, че е носел препоръка от Максим Маргуний.

Ръкопис: Vind. Suppl. Gr. 142

Издания: Otto Kresten, „Ein Empfehlungsschreiben des Erzbischofs Gabriel, von Achrida fur Leontios Eustratios Philoponos an Martin Crusius (Vind. Suppl. Gr. 142)”, В: „Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici”, n.s. 6-7 (1969-70), Roma, 1970, стр. 109-110.

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Гаврил (Охридски) поздравява много мъдрия и уважаван възлюбен господин Мартин Крузий.

 

Приносителят на това писмо е много ученият йеромонах Леонтий Евстратий Филопонос от Кипър. Той е възпитан в Цариградската патриаршия от (патриарх) г-н Йеремия (II), който го е откупил от турците още когато е бил млад. Той беше възпитан от него и украсен с достойнството на свещеничеството, което притежава и в момента. Много жаден за знания, той не се задоволява с дребни неща, но получи разрешение и препоръчителни писма, за да може да пътува до Падуа, да учи латински и философия; и той стигна чак до Венеция. И така, там живееше този човек; и когато се върнах от Рим го срещнах. Разказах му за твоите начинания и за твоите изследвания на гръцкия език и най-вече за твоята мъдрост и превъзходство, о Мартин, въпреки че той не беше неосведомен за теб. Казах му също, че той ще извлече най-голяма полза от вас, доколкото желае, и че ще бъде добре приет от вас в приятелско общение. Като чу това, той си тръгна с голямо желание. Ние го придружихме до Виена, а сега той идва при вас. Затова умоляваме Ваше превъзходителство, о, много мъдър и скъп мой, да приемете човека и да му дадете каквото е възможно. Защото чрез него вие ще сте се отнесли добре с цяла Гърция и преди всичко ще направите голяма услуга на родината на Ахил, а именно Фтия, чиято славата се носи (благодарение) на Омир. Евстратиевците, родът на този човек, произлизат от Фтия и неговите предци в никакъв случай не са били по-долу от останалите в Гърция. А когато господин Йеремия, патриарх на Константинопол, научи за това, той ще увеличи голямата си привързаност към вас. Но чух, че вашият най-възлюбен син се е отправил за обиталището на благословените и съм много наскърбен. Защото нито една утешителна дума не подхожда на мъдрия пред лицето на смъртта, тъй като неговата работа е да утешава другите. Тъй като и ти самият си мъдър човек, нека получиш утеха от себе си. Сбогом!

През месец октомври, трети индикт.