ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Втора грамота на охридския архиепископ Паисий за правата и привилегиите на италийския митрополит Тимотей от м. юли 1566г.

 

През 1566г. охридският архиепископ Тимотей издал 4 грамоти за правата и привилегиите на италийския митрополит Тимотей. Номерацията е условна по подредбата направена в първото издание на четирите грамоти заедно в приложението на статията на И. С. Пальмов „Новыя данныя къ исторіи Охридской архиепископіи ХVІ, ХVІІ и VІІІвв. Четирите грамоти са издадени през месец юли 1566г. и уреждат правата и привилегиите на италийския митрополит – таксите, които събира, правото да ръкополага, наказва и помилва и др. под. Тази грамота регламентира правата на митрополита при пътуване из епархията, която както се вижда обхващала цяла Италия и западното крайбрежие на Балканския полуостров. Константин Миладинов превежда Μελίτης като Малта, но е по-вероятно да става дума за Млет, т.е. за Дубровник (наричан също и Рагуза), тъй като се посочва редом с Далмация. Пальмов също приема, че става дума за Малта, което е възпроизведено и от Снегаров (Снегаров, Иван, „История на Охридската архиепископия-патриаршия“, т.2, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, 1932, стр. 68).

            Ръкопис: Четирите грамоти се съхраняват в библиотеката на Зографския манастир. Дигитално копие на грамотата в ЦДИА: КМФ 18, кат. № 943/438, микрофилм 184.

            Издания: Константин Миладинов, „Братски труд”, 1860, Москва, кн. 3, стр. 22; И. С. Пальмов, „Новыя данныя къ исторіи Охридской архиепископіи ХVІ, ХVІІ и VІІІвв”, В: „Славянское обозрѣніе”, годъ второй, С.-Петербургъ, 1894 г., стр. 225—231, № 2; Павликянов, К., „История на българския светогорски манастир Зограф от 980 до 1804г.: свидетелствата на двадесет и седем неизвестни документа.” С., 2005, стр. 83-85, 128-129, № 6, 159, Снимка № VІ.

Текстът е по първото издание на грамотата на гръцки и български език от Константин Миладинов в „Братски труд”, 1860, Москва, кн. 3, стр. 22, като са направени само някои незначителни промени и е осъвременен текстът.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Паисий, по божия милост архиепископ на Първа Юстиниана Охридска и цяла България, Сърбия и прочее

 

Наше смирение заедно със свещеният и свят синод на архиереите на нашата Христова църква чрез настоящата грамота повеляваме на всички, които се числят към свещеническия списък, гърци и албанци, йеромонаси, монаси, клирици и ставрофори, свещеници, поддякони и четци, и всички служители на тази църква, че когато преосвещеният митрополит на цялата италийска епархия и на нейните енории Апулия, Абруцо, Василиката, Калабрия, Сицилия, Малта, Далмация, ипертим и екзарх на целия Запад, в Светия Дух, възлюбен брат и съслужител на Наше смирение господин Тимотей, поиска да свика църковен събор и да покани гореспоменатите лица от свещеническият списък, независимо дали в Неапол, или в Апулия, или в Абруцо, или във Василиката, или в Калабрия, или в Месина в Сицилия, или в Малта, или в Далмация, всички да бъдат готови да отидат при него за своя сметка под страх от аргосване и афоресване.

Също така повеляваме когато гореспоменатия свещеноначалник поиска да отиде от Апулия до Абруцо, всички духовници винаги да го придружават, докато пристигне в Абруцо, от Абруцо до Василиката, от Василиката до Калабрия и така от област до област, т.е. калабрийците до Месина в Сицилия, а сицилианците до Малта. По същия начин да го съпровождат и при връщането му, както посочихме по-горе, като отсяда в домовете на горепосочените духовни лица, които да му осигуряват издръжка и необходимото неговите потребности и на неговите слуги и коне. И всички горепосочени духовни лица да дават достоверни свидетелства на гореспоменатия свещеноначалник, че няма да извършат в областите нищо лошо, или неприлично и незаконно, че няма избягат тайно, преструвайки се, че не знаят.

Затова нареждаме да спазват това под страх от аргосване и афоресване. А тези, които не възнамеряват да направят това и не се подчиняват на нашата съборна повеля, но при това презрат същия свещеноначалник, то те нека бъдат наказани от същия свещеноначалник, като бъдат хвърлени от него в тъмница, като бъдат подложени на временно наказание, каквото той реши. Нека той вземе без никакво противопоставяне от тяхна страна техните свещенически одежди, книги, и имущество.

И за потвърждение се направи настоящият писмен томос от Наше смирение и от Светия синод на архиереите нашата патриаршия и се даде пожизнено на гореспоменатия преосвещен митрополит на италийската епархия и нейните енории Апулия, Абруцо, Василиката, Калабрия, Сицилия, Малта, Далмация, ипертим и всеобщ екзарх на целият Запад, в Светия Дух скъп брат и съслужител на Наше смирение; и се подпечата със зелен восък с нашия съборен печат, на който е изобразено Благовещението на Пресветата Владичица и Приснодева Мария и се подписа собственоръчно със зелено [мастило], какъвто е обичаят на нашата църква; в патриаршията на Първа Юстиниана Охридска за уверение и потвърждение, през 7074 година от сътворението на света, от въплъщението на Христос, Нашия Бог 1566, месец юли, индикт 9.

 

Паисий, по божия милост архиепископ на Първа Юстиниана Охридска и цяла България, Сърбия и прочее