ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Писмо на полският крал Стефан Батори (14 декември 1575 – 12 декември 1586г.) до папа Сикст V (24 април 1585-27 юли 1590г.) от 24 юни 1586г. за италийската епархия на Охридската архиепископия.

 

            Архиепископ Гаврил предприел пътуване из християнските европейски страни за да събере пари за да плати данъкът към Високата порта. Той получил препоръчителна грамота до европейските владетели и духовници от цариградския патриарх Теолипт, александрийския патриарх Силвестър и антиохийския патриарх Йоаким. След като посетил Москва архиепископ Гаврил отишъл в Полша, където получил тази препоръка от Стефан Батори. В писмото си до Макарий Монемвазийски архиепископ Гаврил пише, че е бил приет добре от папа Сикст. Както в препоръчителното писмо на патриарсите, така и на краля Гаврил е титулуван не като архиепископ, а като патриарх. 

Издания: Une bulle inédite de Gabriel, patriarche d'Achrida, In: Revue des Études Grecques, tome 4, fascicule 14,1891, стр. 182-188; Иван Снегаров – История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2, стр. 596, С.1955; Theiner, Vetera monumenta Polonioe, 1863, t. III, n° 3, p. 1; Hurmuzaki,Documente privitore la istoria Românilor, t. III - І, 1880, p. 93, №  LXXVIII. Текста е публикуван по Снегаров, с незначителни корекции (напр. Снегаров е изпуснали името на Гаврил, макар то да фигурира в посочения от него източник).

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

До светейшия и блажейшия в Христа отец и Господен господин Сикст, по Божие провидение римски папа и до най-честния господин Върховен първосвещенник на Вселенската църква.

 

Светейши и преблагословени в Христа отче и господарю, най-щастливи господарю! След като целуваме блажените (ти) нозе аз и кралството ми, и моите велможи прилежно ти препоръчваме. Охридският патриарх Гаврил е предприел пътуване при християнските князе, просейки от същите милостиня, с която да се облекчат неговите църкви, обременени от тежки данъци, наложени в това време от турчина. Той ме моли, коленопреклонно проси да препоръчам на Ваша Светост гръцките епископи и презвитери, които той изпраща в Сицилия, Апулия и Калабрия за гръцките църкви в онези провинции. От друга страна той твърди, че вече дълго време, откакто турците са завзели Цариградската империя, блаженопаметните върховни първосвещеници, предшественици на Ваша Светост, винаги са оставяли цялата църковна юрисдикция над гърците в онези провинции на всички негови предшественици. Обаче сега тамошните католически епископи са я разклащали, пречили на гръцките епископи, които идват там да свещенодействат, та е необходимо ония, които искат да се ръкоположат по гръцки обред, да отиват от там за ръкополагане в Охридския диоцез, при голяма опасност от страна на турците. Що се касае до мене, и аз смятам за човешко да не откажа на тоя страдащ човек препоръка до Ваша Светост. Нищо повече не искам от Ваша Светост, освен да се уреди цялата работа тъй, както сама (Ваша Светост) по свое благоразумие ще отсъди да бъде правилно и в съгласие с Църквата и Бога. Препоръчвам се повторно на Ваша снизходителна Светост аз и кралството ми.

Гродно, 24 юни, 1586 година Господня.

Най-послушен син на Ваша Светост.

Стефан, крал на Полша