ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Писмо на охридския архиепископ Софроний до цариградския патриарх Йеремия ІІ (1572-1579; 1580-1584 и 1587-1595) от 1572г.

 

            Писмото на архиепископ Софроний до цариградския патриарх Йеремия ІІ е свързано с проблемите създавани от Григорий Мацуки.

Ръкопис: Препис от документа се съхранява в сборник в Университетската библиотека в Тюбинген със сигнатура manuscrit Mb 3. След писмото има подпис на архиепископа със зелено мастило, който е бил публикуван от Крузий. В сравнение с други подписи, които изглежда са само препис, то този е възможно да е автограф на самия Софроний.

Издания: Писмото е издадено частично: Crusius, Turcograeciae, lib. III., p. 339-341, като този съкратен текст е преведен на български и публикуван от Иван Снегаров в „История на Охридската архиепископия-патриаршия”, т.2, стр. 513-515, С.1955, а на стр. 189-190 са дадени сведения за архиепископ Софроний. Пълният гръцки текст на писмото е публикуван от Mystakidès B.-A. Notes sur Martin Crusius, ses livres, ses ouvrages et ses manuscrits. In: Revue des Études Grecques, tome 11, fascicule 43,1898. pp. 303-306.

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            Нови патриарше1,

 

Като светеща от изток звезда и сияещ лъч на слънцето, ти възсия и озари всички, защото твоята благодат се изля на твоите устни и стана пастир на христовата църква ти, богонаучен, равноапостол, извършител на божествените тайни, цвят на всяко знание, избран клон на архиереите, пастир на православната църква и наставник на светия и богоносен Цариград, Новия Рим. Обичайното доземно и робско поклонение отдаваме на твоята велика божественост. Аз, робът на Твоя Велика Светост, свети мой владико, се осмелявам да донеса, че поради твоите свети молитви и честни писма се помириха с нас всички – архиереи и клирици на нашата епархия2 и с всички пребъдвам в мир до сега. Обаче от Григорий Мацуки ми се направиха много безпокойства и скандали. Той изтъкна за предлог и говори на всички, че ти си му дал писмо и го наричаш брат и съслужител и го подкрепяш. Това да става не е справедливо, свети владико, (да подкрепяш) отлъчения и изгонения. И се чувствам страдалец на църквата, че ти пишеш такива неща. И в действителност не зная дали сама Твоя Всесветост си написал това писмо или той сам го е съставил и (с твоето име) се прикрива пред света. копие от това писмо ти изпращам да го разгледаш. И ако то, наистина е твое, уведоми ме с твое честно писмо, за да зная. Ако пък не е твое, също напиши, умолявам Твоя Всесветост. Защото не знам що да правя от неговите много скандали и от несвещените Максим, който никога не се е наричал Костурски (митрополит), и Гаврил, бивш Корчански (митрополит). Низвергнати и изобличени от Синода, те не са приемани нито от клириците, нито пък йерарсите се намират в сношение с тях. Обаче те се бунтуват заедно с Григорий Мацуки и вършат скандали и смущават църквата Божия.

 

(в непубликуваната част се говори за посещението на Григорий във Влашко и за това, че му е била дадена Гревенската епархия) …

 

Затова моля, бъди милостив към нас и напиши свое честно писмо към цялата наша епархия2 и ги изхвърли и накажи, както трябва, както по времето на господин Никанор 40 архиереи ги бяха изгонили, за да намерим спокойствие и мир ние, нищожните ти роби. И заради любовта на Бога не допускай, та нашите врагове да ни нападат, но помири нас и църквата като мироначалник на всичките. Нямайки другиго освен тебе, към когото да прибягна, да бъдат твоите всесвети и богоприятни молитви с нас през целия ни живот. Амин.

         † Смиреният архиепископ на Първа Юстиниана и Охрид Софроний, твой просител.

(След подписа архиепископ Софроний е добавил: )

След като написах това писмо, този нечестив Мацуки влезе в Костур и извърши литургия с Максим и направиха свещеници и йеродякони и се тъкмят да ръкоположат епископи над всички епископи. И много безпокойства прави, та не зная3 какво да ти пиша.

 

____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.                          Νέω πατριάρχη – макар Снегаров да е включил обръщението в гръцкия текст и за говори за него в бележките, то е пропуснато в началото на превода на български.

2.                          ήμετέρας έπαρχίας, ήμετέραν έπαρχίανСнегаров го дава в превода като „нашия диоцез”.

3.                          έχω – буквално преведено „нямам”.