ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Мирния договор между Рамзес II
и хетския цар Хатушил III

 

Фараона Рамзес ІІ (1279-1213г.пр.н.е.) се опитал да води завоевателна политика спрямо хетите, но в битката при Кадеш през 1284г. пр.н.е хетския цар Муватал разбил войската му.  При следващия владетел – Хатушил ІІІ (ок. 1275-1250г.пр.н.е.) бил сключен мирен договор с Египет. Рамзес ІІ встъпил в брак с две хетски принцеси, като след брака дъщерята на Хатушил приела египетското име Маатхорнефрура.

 

Йероглифно копие от договора се е съхранило на стената на карнакския храм и в Рамзеума в Тива. Договора е бил записан също на акадски клинопис. Табличките с акадски вариант са намерени при разкопките в  град Хатуса (дн. Богазкьой). Един от фрагментите от глинените таблички се съхранява в Ермитажа в Санкт-Петербург, Русия.

 

Българския превод е направен на основа на  руските по: ХИДВ. 1963, стр. 126-130.И. А. Стучевский. Рамзес II и Херихор. М„ 1984, стр. 54-56), като са направени някои попълвания по J.H. Breasted. Ancient Records of Egypt -- Volume III. The University of Chicago Press, 1906., стр. 165-174 (§.§. 370-391).

 

Бележки:
В кръгли скоби - пояснения на преводача.
В квадратни скоби - реконструкция на изтрит текст.

ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

21-а година (от царуването), 1-и месец Възход (от втория сезон), 21-о число, при великия цар на Горен и Долен Египет Усермаатр-Сетепенeр, син на Ра, Рамзес-Мериамон, комуто е даден живот вечно и завинаги, любимец на Амон-Ра-Хорахт, Птах... Мут... Хонсу (бог на Луната – б. пр.) ... сияещ на престола на Хор живия, подобно на своя баща Ра-Хорахт вечно и завинаги.

На този ден, когато Негово Величество (беше) в град "Пер-Рамзес-Мериамон", въздавайки хвала на своя баща Амон-Ра-Хорахт, Атум, владетеля на Двете Земи на Хелиопол, Амон-Рамзес-Мериамон, Птах-Рамзес-Мериамон, Сет, велик със сила, сина на Нут, съобразно с това, че те ме дават вековечност в празниците и вечност в годините на мир, затова всички земи и чуждоземни страни са повалени под неговите сандали навеки, пристигнал царски посланик... [и посланика на] хетите Теретсаб... и втори посланик на хетите... [сребърна дъсчица от ] царя на хетите Хетесер (Хатушил), изпратена на фараона, - да бъде той жив, невредим, здрав, - за да моли за мир [от великия цар на Горен и Долен Египет Усерматр-] Сетепенр, сина на Ра, Рамзес-Мериамон, комуто е даден живот вечно и завинаги, подобно на неговия баща Ра, ежедневно.

Копие от табелата от сребро, която повелил владетеля на хетите Хетесер (Хатушил) да се донесе на  фараона - да бъде той жив, невредим, здрав! - "ръката" (т.е. чрез посредничеството на) своя посланик Теретсаб и своя посланик Рамос, за да молят за  мир при великия [цар на Горен и Долен Египет Усерматр-Сетепенр], сина на Ра, Рамзес-Мериамон, Телеца на властващите, установяващ своите граници по свое желание във всяка страна:

"Договор, съставен от владетеля на хетите Хетесер (Хатушил), могъщия, сина на Мерсер (Мурсил), владетеля на хетите могъщия, внук на [Супилулиум, владетеля на хетите] могъщия, на дъска от сребро за Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, могъщия, сина на Менмаатра (Сети I), великия властелин на Египет, могъщия, внука на Менпехтир (Рамзес I), великия властелин на Египет, могъщия. Превъзходния договор за мир и братство, даващ мир... завинаги.

Направено е под формата на договор, та що се касае до бъдещето чак до вековечността, както великия властелин на Египет, така и владетеля на хетите да живеят така, че да не дава бог да се  случи вражда между тях.

Що се касае до това, че по времето на Меченр (Муватал), владетеля на хетите, моя брат, той се сражава [с Рамзес-Мери-Амон], великия властелин на Египет, то занапред, започвайки от този ден, виж, Хетесер (Хатушил), владетеля на хетите, [е направил] договор, установяващ начина на живот, който са направили Ра и Сет както за Египет, така и за страната на хетите, за да няма вражда между тях завинаги.

Виж, сключи (?) Хетесер (Хатушил), владетеля на хетите, договор с Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, започвайки от този ден, за да даде, за да бъде добър мир и добро братство между нас завинаги: той в братство с мен, той в мир с мен, и аз в братство с него, в мир с него завинаги.

Когато (?) Меченр (Муватал), владетеля на хетите, моя брат, последва своята участ (умря), то Хетесер (Хатушил) седна като владетел на хетите на престола на своите бащи. Виж, аз се оказах заедно с Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, а той (?) [заедно с мен] в мир и братство. Това е по-добре от предишните мир и братства, били на земята.

Виж, аз, владетеля на хетите, заедно с Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, (пребивавам) в добър мир и в добро братство. Да бъдат децата на децата на владетеля на хетите в братство и мир с децата на децата на Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, при което те  да бъдат в нашето състояние на братство и нашето състояние [на мир. Да бъде Египет] заедно със страната на хетите в мир и братство, както ние, завинаги. И да не се случи вражда между тях завинаги. И да не напада владетеля на хетите на Египетската земя завинаги, за да завладее нещо в нея. И да не напада Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, [страната на хетите, за да завладее нещо] в нея, завинаги.

Що се касае до засвидетелстваното (?) в договора, който бил по време на Сеперер (Супилулиум), царя на хетите, и по същия начин засвидетелствано (?) в договора, бил по време на Меченр (Муватал), владетеля на хетите, моя баща, то аз го следвам (?). Виж, Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, [го] следва... заедно с нас едновременно, започвайки от този ден ние го следваме. Ние ще постъпваме в действията си в съответствие с така засвидетелстваното(?).

Ако излезе друг враг против земята на Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, и той изпрати (съобщение) до владетеля на хетите, казвайки: "Ела с мен на помощ (?) против него!", то да дойде владетеля на хетите, и владетеля на хетите да повали неговия враг.

Ако владетеля на хетите не желае да дойде (лично), то той да даде незабавно своята пехота и своята войска на колесници, и нека тя повали неговия (на Египет) враг.

Ако пък се разгневи Рамзес-Мериамон на поданиците, които му принадлежат, или те извършат друго простъпка против него, и той тръгне, за са ги събори, то нека владетеля на хетите заедно с [Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет...]

[Ако пък излезе друг враг против земята на владетеля на хетите и той изпрати (съобщение)] на владетеля на (?) Египет съответно, то Рамзес-Мериамон, [великия властелин на Египет], да дойде при него на помощ (?), за да събори неговия враг. Ако [не] желае Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, да дойде (лично), то той [да даде незабавно своята пехота и своята войска на колесници, и нека тя събори неговия враг?]...

Ако пък се вдигнат поданиците на владетеля на хетите против него, то Рамзес-Мериамон [да бъде заедно с владетеля на хетите?]...

...[Ако знатни хора избягат от Египет в страната на] владетеля на хетите или някое население... земята на Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, и те дойдат при владетеля на хетите, то не е длъжен владетеля на хетите да ги приеме. Длъжен е владетеля на хетите да повели да ги отведат при Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, техния владетел.

Ако човек или два човека, които не са известни (т.е. незначителни хора), избягат [от Египет] и те пристигнат в страната на хетите, за да станат поданици на друг, то да не ги оставят в страната на хетите, а да ги отведат при Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет.

Или ако избяга някой знатен човек от страната на хетите и [той пристигне при] Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, или от някой град или от селска местност (?) от страната на хетите и те пристигнат при Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, то не е длъжен Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, да ги вземе. Длъжен е Рамзес-Мериамон, великия властелин на Египет, да повели, та да ги отведат владетеля на хетите, и да не ги оставят.

По същия начин, ако някой си човек или два човека, които не са известни (т.е. незначителни хора), избягат и те пристигнат в Египетската земя, за да станат поданици на други, то не е длъжен Усермаатра-Сетепенра да ги оставя. Той е длъжен да повели, та да ги отведат при владетеля на хетите.

Що се отнася до тези думи [от договора на?] владетеля на хетите с Рамзес-Мериамон, великия властелин на [Египет], начертани на тази дъсчица от сребро. Що се касае до тези думи - хиляда богове от боговете и богините от страната на хетите заедно с хиляда богове от боговете и богините на Египет – те са при мене (?) като свидетели, изпълняващи (?) тези думи:  Слънцето-бог, господар на небето, бога на Слънцето, на град Ернен (Арна), Сутек, господарят на небесата, Сутек на хетите, Сутек на град Арна, Сутек на град Запюренед, Сутек на град Пайрек, Сутек на град Кесесеп, Сутек на град Серес, Сутек на град Алепо, Сутек на град Рексен, Сутек на град …., Сутек, на град Секпен, Антерет, от земята на хетите,  богът на Зайтхехркер, богът на Керзет, богът на Керпентер, богинята на град Керекхен, богиня [Кхуак], богинята на Зен, богът на Зен-нут, богът на Сереп, богът на Кхенбет, царицата на небесата, боговете, началстващи над клетвите, любимата на почвата, любимата на клетвата, Тескхер, любимата на планините и реките, от земята на хетите, боговете на земята на Кезуед, Амон, богът на Слънцето, Сутек, мъжки и женски богове, боговете на планините и реките от земята на Египет, на небето, на почвата, на голямото море, на вятъра и бурите.

Ако избяга един египтянин, или два, или три, пристигнат при владетеля на хетите, то владетеля на хетите е длъжен да го хване и да повели, та да ги отведат отново при Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет. Що се касае до човек, който отведат при Рамзес-Мери-Амон, великия властелин на Египет, нека той не възбужда дела за неговото престъпление против него, и не (го) отнема от неговия дом, от неговата жена, от неговите деца, [и не го убива], нека не уврежда неговите очи, неговите уши, неговата уста, неговите нозе [и не възбужда] против него [дела за каквото и да е престъпление].

По същия начин, ако избяга човек от страната на хетите - един, два и три - и те пристигнат при Усермаатр-Сетепенр, великия властелин на Египет, нека (ги) хване Рамзес-Мериамон, великия властелин  [на Египет и повели да ги] отведат при владетеля на хетите, и да не възбужда владетеля на хетите дела за неговото престъпление против него, и не (го) отнема от неговия дом, от неговата жена, от неговите деца, [и не го убива], нека не уврежда неговите уши, неговите очи, неговата уста, неговите нозе, и не възбуждат против него дела за каквото и да е негово престъпление. Ето какво е в средата на тази табличка от сребро.

Що се касае до думите, които са на тази дъсчица  от сребро, за страната на хетите и Египет – ако който и да е не ги спазва, - хиляда богове от страната на хетите заедно с хиляда богове на Египет да отнемат (от него) неговия дом, неговата страна, неговите поданици. Що пък се касае до това, кой ще спазва думите, които са на тази дъсчица от сребро, - били те от страната на хетите, били те от египтяните и те не ги пренебрегват, - то хиляда богове от страната на хетите и Египет да дадат, та той да бъде здрав, да дадат, та той да бъде жив заедно с неговия дом, заедно с неговата (страна), заедно с неговите поданици.

На нейната предна страна (има) релеф с изображение на бог Сутек, обгръщащ изображението на владетеля на хетите, обкръжено от преписката (?). "Печат на Сутек, властелина на небето, печат на договора, съставен от Хетесер (Хатушил), държател на хетите, могъщия, сина на Мерсер (Мурсил), владетеля на хетите, могъщия".

В средата обгърната от релефа [се намира] печата на владетеля на хетите. 

На нейната друга страна (има) релеф с образа (?) на великата богиня на хетите, обгръщаща образа на хетската принцеса, обкръжена от преписката (?):

"Печат на бога на слънцето на град Ирнен (Арна), господарят на земята на земята; печат на Петехеп (Пудухеп), принцеса на страната на хетите, дъщеря на страната Кисвадна (Кицуватна, Кизватна, област в югоизточната част на Мала Азия – б. пр.), владетелка на град Ирнен, владетелка на страната, поданица на богинята".

В средата обградена от релефа [се намира] печата на бога на слънцето [на града] Ирнен, владетеля на цялата земя.