ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

БИБЛИОГРАФИЯ

Христоматии и сборници с исторически извори

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 1. Извори за българската история – голяма поредица, отделните томове са гръцки (ГИБИ), латински (ЛИБИ), турски (ТИБИ), немски, еврейски, чехословашки и унгарски извори - вж. т. 1. (ГИБИ-т.1),  т.2 (ЛИБИ – т.1), т. 3 (ГИБИ – т.2), т. 4 (ТИБИ), т. 5 (ТИБИ), т. 6 (ГИБИ-т.3), т.7 (ЛИБИ-т.2), т. 8 (ГИБИ-т.4), т. 9 (ГИБИ-т.5), т.10 (ТИБИ – т.1), т.11 (ГИБИ-т.6), т. 12 (ЛИБИ – т. 3), т.13 (ТИБИ-т.2), т. 14 (ГИБИ – т. 7), т. 15 (ГИБИ-т.8), т. 16 (ТИБИ – т.3), т. 17 (ТИБИ – т. 4), т. 18 (НИБИ), т.19 (ГИБИ – т.9,ч.1), т. 20 (ТИБИ – т. 5), т. 21 (ТИБИ – т. 6), т.22 (ГИБИ-т.10), т.23 (ЧСИБИ – т.1), т. 24 (ЛИБИ-т.4), т. 25 (ЛИБИ – т. 4), т. 26 (ТИБИ – т. 7), т. 27 (ЧСИБИ – т. 2), т. 28 (ЧСИБИ – т. 3), т. 29, т. 30 (ГИБИ), т. 31 (ЛИБИ – т.5 или УИБИ).
 2. Христоматия по история на стария свят , под ред. На Хр. Данов, София, 1976 г.
 3. Христоматия по история на България – том 1, 2 и 3, ред. Петров, Гюзелев
 4. „Български старини от Македония” . Йордан Иванов
 5. Богомилски книги и легенди”, Йордан Иванов
 6. „Прабългарски надписи” – Веселин Бешевлиев, София, 1979
 7. „Прабългарски епиграфски паметници” – Веселин Бешевлиев”, София, 1981 г.
 8. „Самият Търновград ще разтръби победите”  Средновековни поети за България”, С.,1981, ред. В. Гюзелев
 9. Документи за полит. история на средновековна България – Лазаров, Павлов, Тютюнджиев, 1989г, 1992 г.
 10. Извори за средновековната история на България – том 1 (изд. на СУ) и 2 (в  „Архивите говорят”, т. 9, В. Гюзелев, Издание на ГУА, 2000г.)
 11. Дубровнишки извори за българската история, В. Гюзелев, 2000г. (в т. 10 на „Архивите говорят” изд. ГУА)
 12. Турски извори за българската история, 2001г. (в т. 13 на „Архивите говорят” изд. ГУА)
 13. Венециански документи за историята на България и българите, 2001г. (в т. 18 на „Архивите говорят” изд. ГУА)
 14. „Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и средновековна България”, В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, 1996г.
 15. "Извори за старата история и география на Тракия и Македония" – съст. И. Кацаров и Димитър Дечев
 16. „Арабски извори за българите”, Райна Заимова, 2000г.
 17. „Грамоти на българските царе”, А.Даскалова, М. Райкова, 2005г.
 18. „Извори за историята на Тракия и траките” – т.1 и т. 2 (2002г.)
 19. Гръцките жития на Климент Охридски, Александър Милев  (1966) 
 20. Влахо-болгарскiя или дако-славянскiя грамоты  , Юрий Венелин  (1840) 
 21. Дако-ромъните и тяхната славянска писменост. Част II. Нови влахо-български грамоти от Брашов, Любомир Милетич  (1896)
 22. Стара Българска Литература, т. 1 — Апокрифи, редактор и съставител Донка Петканова (1982), т. 2 – Ораторска проза (1982) редактор и съставител Лиляна Грашева, т. 3 Исторически съчинения (1983), редактор и съставител Иван Божилов, т. 4, Житиеписни творби (1986) редактор и съставител Клементина Иванова, т. 5 Естествознание (1992) редактор и съставител Анисава Милтенова.
 23. Тържество на Словото. Златният Век на Българската Книжнина.  Летописи, жития, богословие, риторика, поезия съст. Клементина Иванова, Светлина Николова (1995)
 24. Антични романи (съдържа Псевдо-Калистен, „Животът на Александър Македонски”), НК, София, 1976г.
 25. Писахме да се знае: преписки и летописи, ОФ, 1984, Венцеслав Начев и Никола Ферманджиев