ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Бехистунски надпис на цар Дарий I (521 - 486 гг.пр. н. е.)

 

 

Надписът е изсечен на Бехистунската (Бисутунска) скала, която попадала на територията на древна Мидия ( дн. около гр. Керманшах) Надписа е на височина 152 м над нивото на земята. Над надписа има барелеф, на който е изобразен Дарий на трон, пред него са наредени владетелите, които е победил. Надписа е бил изсечен на три езика: еламски, вавилонски и древноперсийски.

В ХИСС под ред.на Христо Данов, С.1976г.е публикуван изключително кратък откъс от надписа. Тук предлагам този надпис в превод от руски, като същия е съобразен ( преди всичко в имената) с отдавна познатия превод в ХИСС. В квадратни скоби-[]- съм дал някои пояснения текста.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости] [Филми] [Ново]

 

 

І колона

 

1-2. Аз Дарий, великия цар, царя на царете, цар в Персия, цар на областите, син на Виштаспа [гръцката форма на името е Хистасп], внук Аршама, Ахеменид.

3-5. Цар Дарий казва: "Моя баща е Виштаспа, баща на Виштаспа е Аршама, бащата на Аршама е Ариарамна, бащата на Ариарамна е Чишпиш [гръцката форма на името е Теиспес], бащата на Чишпиш е Ахемен.

6-7. Цар Дарий казва: Затова ние се наричаме Ахемениди. От памтивека ние сме почитани. От памтивека нашият род е царствен.

8-10. Цар Дарий казва: Осем [човека] от моя род са били преди мен царе. Аз съм деветият. Девет от нас са били последователно царе.

11. Цар Дарий казва: По волята на Ахура Мазда [гръцката форма на това име е Ормузд] аз съм цар. Ахура Мазда ми даде царството.

12-16. Цар Дарий казва: Аз получих следните страни по волята на Ахура Мазда и се възцарих над тях: Персия, Елам, Вавилония, Асирия, Арабия, Египет, [страните край морето], Лидия, Йония, Мидия, Армения, Кападокия, Партия, Дрангиана, Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гандара, Скития, Сатагидия, Арахозия, Мака: всичко 23 страни.

17-19. Цар Дарий казва: Тези страни получих. По волята на Ахура Мазда, [те] ми станаха подвластни и ми плащаха данък. Всичко, което им заповядвах – било нощем, било денем, - те изпълняваха.

20-23. Цар Дарий казва: В тези страни [всеки] човек, който ми беше верен, аз облагодетелствах и [всеки], който беше враждебен, аз строго наказвах. По волята на Ахура Мазда, тези страни следваха моите закони. [Всичко], което аз им заповядвах, те изпълняваха.

24-25. Цар Дарий казва: Ахура Мазда ми даде това царство. Ахура Мазда ми помогна, та аз да овладея това царство. По волята на Ахура Мазда аз владея това царство".

26-34. Цар Дарий казва: "Ето какво направих, та след това и аз станах цар: Камбиз, сина на Кир, който е от нашия род, е бил тук цар. Камбиз имал брат, на име Бардия [гръцката форма на това име е Смердис]. С Камбиз били от една майка и от един баща. Камбиз убил Бардия. Когато Камбиз убил Бардия, народа не знаел, че Бардия е убит. После Камбиз заминал за Египет. Когато Камбиз тръгнал за Египет, народа се възмутил и настъпило голямо зло в страната, и в Персия, и в Мидия, и в другите страни.

35-42. Цар Дарий казва: После се появил един човек, магьосник, на име Гаумата. Той въстанал в Пишияувад, край планината наречена Аракадриш. Това станало на 14-я ден от месец вияхн [март 522 г.], когато той въстанал. Той така заблуждавал народа: “Аз съм Бардия, сина на Кир, брата на Камбиз”. Тогава целия народ се разбунтувал и преминал от Камбиз към него - и Персия, и Мидия, и другите страни. Той [Гаумата] завзел царството. Това станало на 9-ия ден на месец гармапад [април 522 г.], когато той завзел царството. След това Камбиз умрял от собствена смърт.

43-47. Цар Дарий казва: Царството, което магьосника Гаумата отне от Камбиз, принадлежеше от памтивека на нашия род. И магьосника Гаумата отне от Камбиз и Персия, и Мидия и другите страни, завзе ги и си ги присвои, стана цар.

48-60. Цар Дарий казва: Не се намираше човек - нито персиец, нито мидянин, нито някой от нашия род, който да може да отнеме царството от магьосника Гаумата. Народа много се боеше, че той би убил мнозина, които по-рано познаваха Бардия, та никой да не научи, че той не е Бардия, сина на Кир. Никой не се осмеляваше да каже каквото и да е против магьосника Гаумата, докато не дойдох аз. После аз се помолих на Ахура Мазда. Ахура Мазда ми помогна. Това стана на 10-я ден на месец багаядиш [септември 522 г.], когато аз с немного хора убих магьосника Гаумата и най-видните му привърженици в крепостта, наречена Сикаяуватиш, в мидийската местност Нйсайя. Отнех царството от него. По волята на Ахура Мазда аз станах цар. Ахура Мазда ми даде царството.

61-70. Цар Дарий казва: Царството, което беше отнето от нашия род, аз [си го] върнах, възстанових го както беше преди. Светилищата, които магьосника Гаумата разруши, аз възстанових. Аз върнах на народа това, което му принадлежеше: пасбищата и добитъка,и робите със стопанствата, които магьосника Гаумата му беше отнел. Аз възстанових страната в предишния й вид, и Персия, Мидия, и другите страни. Това, което беше отнето, аз върнах обратно. По волята на Ахура Мазда аз извърших това. Аз постигнах това, че нашия дом да бъде възстановен на предишното си място, та магьосника Гаумата да не заема нашия престол.

71. Цар Дарий казва: Ето какво сторих, след като станах цар.

72-80. Цар Дарий казва: Цар Дарий казва: “Когато аз убих магьосника Гаумата, то един човек, на име Асин, син на Упадарма, въстана в Елам. Той казваше на народа: “Аз съм царя на Елам”. Тогава еламците се разбунтуваха, присъединиха се към този Асина; той стана цар в Елам. И един човек, вавилонец, на име Нидинту-Бел, син на Айнайри, въстана във Вавилон. Той така мамеше народа: “Аз съм Навуходоносор, син на Набонид”. И тогава целия вавилонски народ премина към този Надинтабайр. Вавилон се разбунтува [и] той завзе властта във Вавилон.

82. Цар Дарий казва: Тогава аз изпратих [хора] в Елам. Тоя Асина беше доведен вързан при мен и аз го убих.

83-89. Цар Дарий казва: След това се отправих във Вавилон против Нидинту-Бел, който наричаше себе си Навуходоносор. Войската на Нидинту-Бел заемаше [река] Тигър. Те стояха там, [тъй като] реката нямаше брод за преминаване. Тогава аз поставих войската на мехове, други на камили и коне. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда ние преминахме Тигър. Там аз разбих поголовно войската на Нидинту-Бел. Това стана на 24-я ден от месец асияди [декември 522 г.], когато ние се сражавахме.

90-96. Цар Дарий казва: След това аз се отправих във Вавилон. Преди да достигна до Вавилон - [там има един] град, наречен Зазана, на Евфрат - там дойде с войската си този Нидинту-Бел, наричайки себе си Навуходоносор, за да се сражава с мен. След това влязохме в бой. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда аз разбих поголовно войската на Нидинту-Бел. Врагът бе прогонен във водата. Водата го повлече. Това сражение стана на 2-я ден от месец анамак [януари 522 г.].

 

­­ІІ колона

 

1-4. Цар Дарий казва: Нидинту-Бел с немного конници избяга и пристигна във Вавилон. Тогава и аз се отправих към Вавилон. По волята на Ахура Мазда аз превзех Вавилон и залових Нидинту-Бел. После аз умъртвих този Нидинту-Бел във Вавилон.

5-7. Цар Дарий казва: Докато аз бях във Вавилон, от мен се отцепиха следните страни: Персия, Елам, Мидия, Асирия, Египет, Партия, Маргиана, Сатагидия, Скития.

8-10. Цар Дарий казва: Един човек, на име Мартий, син на Чичихриш от град Куганак в Персия, въстана в Елам. Той казваше на народа: “Аз съм Иманиш, царя на Елам”.

11-12. Цар Дарий казва: Тогава аз бях близо до Елам. Еламците се изплашиха от мен, хванаха Мартий, който ги беше оглавил, и го убиха.

13-17. Цар Дарий казва: Един човек, на име Фравартиш, мидиец, въстана в Мидия. Той така говореше на народа: “Аз съм Хшатрит, от рода Киаксар”. Тогава мидийската войска, която се [намираше] в двореца, отстъпи от мен и премина към Фравартиш. Той стана цар в Мидия.

18-28. Цар Дарий казва: Персийската и мидийската войска, която беше с мен, беше незначителна. Тогава аз изпратих войска. Персиеца Видарн, мой роб, аз определих за техен началник и им казах така: “Идете и разбийте тази мидийска войска, която не ме признава”. След това Видарн потегли с войската. Когато той пристигна в Мидия, [до] града, наречен Маруш, там той даде сражение на мидийците. Този, който оглавяваше мидийците, тогава не се намираше там. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби войската на метежниците. Сражението стана на 27-я ден от месец анамак [януари 521 г.]. След това моята войска ме изчака в местността наречена Кампада в Мидия, докато аз не пристигнах в Мидия.

29-36. Цар Дарий казва: Арменеца, на име Дадаршиш, моя роб, аз изпратих в Армения. Така му казах: “Иди, разбий метежническата войска, която не ме признава.” След това Дадаршиш замина. Когато той пристигна в Армения, метежниците се събрали и тръгнали да влязат в сражение с Дадаршиш. В местността Зузахия в Армения те направили сражението. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Сражението стана на 8-я ден от месец туравахар [май 521 г.].

37-41. Цар Дарий казва: метежниците повторно се събрали и тръгнали да се сражават с Дидаршиш. Те влезли в бой при крепостта Тигра в Армения. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Сражението стана на 18-я ден от месец туравахар [май 521 г.].

42-48. Цар Дарий казва: за трети път метежниците се събрали и тръгнали да се сражават срещу Дадаршиш. При крепостта Уям в Армения направили сражението. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Това сражение стана на 9-я ден от месец тайграчиш [юни 521 г.].

49-56. Цар Дарий казва: след това аз изпратих в Армения персиеца Ваумис, моя роб и му казах: “ Иди, разбий метежническата войска, която не ме признава”. После Ваумис замина. Когато той пристигна в Армения, метежниците се събрали и тръгнали да се сражават срещу Ваумис. В асирийската област Изал направили сражението. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Сражението стана на 15-я ден от месец анамак [ декември 522 г. ]

57-63. Цар Дарий казва: втори път метежниците се събрали и тръгнали за да се сражават срещу Ваумис. В арменската област Аутиар направили сражението. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Когато стана това сражение свърши месец туравахар. След това Ваумис ме изчака в Армения, докато не пристигнах в Мидия.

64-69. Цар Дарий казва: после аз излязох от Вавилон и пристигнах в Мидия. Когато аз пристигнах в Мидия, Фравартиш, който наричаше себе си цар на Мидия, пристигна с войска в град Кундуруш в Мидия, за да се сражава срещу мен. След това направихме сражение. По милостта на Ахурамазда аз поголовно разбих войската на Фравартиш. Сражението стана на 25-я ден от месец адуканиш [ есента на 521 г.].

70-77. Цар Дарий казва: после Фравартиш с немного конници избяга и се отправи в мидийската област Рага. След това аз изпратих след [него] войска. Фравартиш беше заловен и доведен при мен. Аз му отрязах носа, ушите и езика и му извадих едното око. Него го държаха вързан при моите врати и народа го видя. След това в Екбатана аз го набих на кол. А на хората, които бяха неговите най-видни последователи аз им одрах кожата в Екбатана, в крепостта.

78–90. Цар Дарий казва: един човек на име Чисатахм, сахартиец, стана метежник спрямо мен. Той така говореше на народа: “ Аз съм цар в Асахарта, от рода Киаксар.” След това аз изпратих персийска и мидийска войска. Техен началник направих мидиеца на име Тахмаспад, моя роб. Аз така им казах: “ Идете и разбийте метежническата войска, която не ме признава ”. после Тахмаспад замина с войската и направи сражение с Чисатахм. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска и залови Чисатахм [и го] доведе при мен. После аз му отрязах носа и ушите и му извадих едното око. Него го държаха вързан при вратите ми и целия народ го видя. След това аз го набих на кол в Арбела.

91-98. Цар Дарий казва: ето какво направих в Мидия. Партия и Варкап надигнаха метеж срещу мен, минаха [ на страната на ] Фравартиш. Моя баща Виштасп беше в Партия. Народа го изоставил, станал метежен. После виштасп потеглил с войската, която му останала вярна. При партянския град Вишнаузатиш той направил сражение с партяните. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда Виштасп поголовно разби метежническата войска. Този бой стана на 22-я ден от месец вияхна [ февруари 521 г.].

 

ІІІ колона

 

1-8. Цар Дарий казва: след това аз изпратих при Вищасп персийска войска от Раги. Когато тази войска пристигна при Вищаспа, Вищаспа взе тази войска [и] излезе. При партянския град Патиграбан той даде сражение на метежниците. По милостта на Ахурамазда Виштасп поголовно разби метежническата войска. Този бой им беше даден в 1-я ден на месец гармапад [ април 521 г. ]

9. Цар Дарий казва: после страната стана моя. Ето какво направих в Партия.

10-18. Цар Дарий казва: страната Маргу стана метежна. Един човек на име Фрад, маргуанец, те направили началник. След това написах на персиеца на име Дадаршиш, сатрапа на Бактрия [ и ] му казах така : “ Иди, разбий войската, която не ме признава.” После Дадаршиш замина с войската [ и ] даде сражение на маргуанците. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Тоя бой стана на 23-я ден от месец асияд [ декември 521 г.]

19-20. Цар Дарий казва: после тази страна стана моя. Ето какво направих в Бактрия.

21-27. Цар Дарий казва: един човек на име Вахяздат живял в персийския град Тарава в областта Яутия. Той е втория, който въстана в Персия [и] говореше така на народа: “ Аз съм Бардия, сина на Кир”. После персийския народ, който се намираше преди по стопанствата [си] от Яви, стана метежен, премина към Вахяздат. Той стана цар в Персия.

28-39. Цар Дарий казва: после аз изпратих персийската и мидийската войска, която се намираше при мен. Персиеца на име Артавард, моя роб, аз направих техен началник. Останалата персийска войска замина с мен в Мидия. След това Артавард с войската пристигна в Персия. Когато той пристигна в Персия, Вахяздат, който наричаше себе си Бардия, се отправи към персийския град Раха, за да се срази с Артавард. След това те влязоха в сражение. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби войската на Вахяздат. Този бой беше даден на 12-я ден на месец туравахр [май 522 г.].

40-48. Цар Дарий казва: после Вахяздат с немного конници избяга, пристигна в Пишияувад. Оттам той взел войска [и] отново се отправил за да се срази с Артавард. При планината Парг те влезли в бой. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби войската на Вахяздат. Този бой им бе даден на 5-я ден от месец гермелд [ юни 521 г. ]. Той [ Артавард ] заловил Вахяздат и заловил хората, които били най - видните му последователи.

49-52. Цар Дарий казва: след това заловил Вахяздат и хората, които били най - видните му последователи, аз набих на кон в персийския град Увадайча.

53. Цар Дарий казва: ето какво направих в Персия.

54-63. Цар Дарий казва: Вахяздат, който наричаше себе си Бардия, изпрати войска в Харахват срещу сатрапа в Харахват, персиеца на име Вивоп, моя роб. Той [Вахяздат] им поставил за началник един човек и им казал: “Идете, разбийте войската, която се нарича Дариева.” После, войската, която изпратил Вахяздат потеглила за да се срази с Виван. При крепостта Капишаканиш те влезли в бой. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Този бой беше даден на 13-я ден от месец анамак [ януари 520 г. ].

64-68. Цар Дарий казва: метежниците отново се събрали [и] тръгнали да се сражават срещу Виван. Те влезли в сражение в областта Хандутав. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежническата войска. Този бой беше даден на 7-я ден от месец вияхна [ март 520 г.].

69-74. Цар Дарий казва: после човекът, който бил началник на войската, изпратена от Вахяздат срещу Виван, избягал с немного конници. Той пристигнал в крепостта Аршад в Харахват. След това Виван с войската тръгнал по следите му, хванал него и хората, които били най-видните му последователи [и] ги екзекутирал.

75. Цар Дарий казва: след това тази страна стана моя. Ето какво направих в Харахват.

76-82. Цар Дарий казва: докато аз бях в Персия и Мидия, вавилонците въстанаха срещу мен за втори път. Човек, на име Арах, арменец, син на Халдит, въстанал във Вавилон. Той така мамел народа в областта Дубал: “ Аз съм Навуходоносор, сина на Набонид.” Тогава вавилонския народ вдигна метеж срещу мен [и] премина на страната на Арах. Той завзе Вавилон и стана цар във Вавилон.

83-92. Цар Дарий казва: аз изпратих войска във Вавилон. Персиеца на име Виндафарн, моя роб, направих техен началник [и] им казах: “ Идете, разбийте вавилонската войска, която не ме признава за цар.” После Виндафарн потеглил с войска за Вавилон. Ахурамазда ми помогна. По милостта на Ахурамазда Виндафарн разбил вавилонците и ги доведе вързани. На 22-я ден от месец варказан [ ноември 521 г. ] той заловил Арах, който наричаше себе си Навуходоносор, и хората, които бяха неговите най-видни последователи. Аз заповядах да набият на кол Арах и хората, които бяха неговите най-видни последователи.

 

ІV колона

 

1. Цар Дарий казва: ето какво направих във Вавилон.

2-31. Цар Дарий казва: ето какво извърших в продължение на една и съща година, след като станах цар. Аз дадох 9 сражения. По милостта на Ахурамазда аз ги [ метежниците ] разбих и залових в плен 9 царе. Единия беше магьосника Гаумата. Той мамеше като казваше така: “ Аз съм Бардия, сина на Кир.” Той направи метеж в Персия. Единия беше Асин, еламец, той мамеше, казвайки така: “ Аз съм царя в Елам.” Той направи Елам метежен. Единия беше Нидинту-Бел, вавилонец; той мамеше, казвайки така: “Аз съм Навуходоносор, сина на Нибонид.” Той разбуни Вавилон. Единия беше Мартий, персиец; той мамеше и казваше така: “ Аз съм Хшатрит от рода Киаксар”. Той разбуни Мидия. Един беше Чисатахв, сахартиец; той мамеше като говореше: “ Аз съм цар в Асахарта, от рода Киаксар.” Той разбуни Асахарта. Един беше Фрад, маргуанец; той мамеше като казваше така: “ Аз съм царят в Маргу.”. Той разбуни Маргу. Единия беше Вахяздят, персиец; той мамеше казвайки така: Аз съм Бардий, сина на Кир”. Той разбуни Персия. Единия беше Арах, арменец; той мамеше казвайки така: “Аз съм Навуходоносор, сина на Нибонид”. Той разбуни Вавилон.

32. Цар Дарий казва: тези девет царе аз залових в плен в тези битки.

33-35. Цар Дарий казва:тези страни които станаха метежни – лъжата ги направи метежни. Те [метежниците] мамеха народа. После Ахурамазда ги предаде в ръцете ми. Аз постъпих с тях така, както исках.

36-39. Цар Дарий казва: ти, който ще бъдеш цар впоследствие, твърдо се пази от лъжата. Човека, който е лъжлив, наказвай сурово, за да казваш: “Нека страната ми бъде невредима.”

40-42. Цар Дарий казва: това, което извърших по милостта на Ахурамазда, аз направих в течение на една и съща година. Ти, който впоследствие ще прочетеш този надпис, вярвай на направеното от мен, не мисли че е лъжа.

43-44. Цар Дарий казва: аз се обръщам към Ахурамазда, че това е истина, а не лъжа, че аз го направих в течение на една и съща година.

45-49. Цар Дарий казва: по милостта на Ахурамазда от мен и много друго беше извършено, което не е написано в този надпис. Не е написано, за да не би на този, който впоследствие ще чете този надпис, да не се стори, че от мен е направено много, и да не повярва, а да го помисли за лъжа.

50-51. Цар Дарий казва: тези, които преди са били царе не са направили толкова, колкото аз направих в течение на една и съща година.

52-56. Цар Дарий казва: вярвай ми, че от мен това е извършено, не [го] скривай от народа. Ако не скриеш този манифест от народа, разкажеш на народа, нека Ахурамазда да ти бъде другар и нека твоя род да бъде многочислен и ти да бъдеш дълголетен.

57-58. Цар Дарий казва: ако скриеш този манифест, не разкажеш на народа, нека Ахурамазда те порази и нека да нямаш род!

59-60. Цар Дарий казва: това, което направих по милостта на Ахурамазда, аз направих в течение на една и съща година. Помогна ми Ахурамазда и другите богове, които съществуват.

61-66. Цар Дарий казва: Ахурамазда и другите богове, които съществуват ми помогнаха затова, защото аз не бях вероломен, лъжец или злодей, нито аз, нито моя род. Аз постъпвах справедливо. Аз не правех зло нито на слабия, нито на силния. Човека, който се стараеше [да прави добро] на моя дом, аз възнаграждавах, а този, който вредеше, аз строго наказвах.

67-68. Цар Дарий казва: ти, който ще бъдеш впоследствие цар, не бъди другар на човека, който ще е лъжец и злодей, [а] го наказвай строго.

69-71. Цар Дарий казва: ти, който впоследствие ще видиш този надпис, който аз написах, и тези релефни изображения, не ги разрушавай, а ги пази според силите си.

72-75. Цар Дарий казва: ако ти видиш този надпис и релефните изображения и не ги разрушиш, а ги пазиш според силите си, нека Ахурамазда да ти бъде другар и нека твоя род да бъде многочислен, ти да бъдеш дълголетен, и нека Ахурамазда да даде добър завършек на това, което правиш.

76-79. Цар Дарий казва: ако ти видиш този надпис [и] релефните изображения и ги разрушиш, не ги пазиш според силите си, нека Ахурамазда да те порази и да унищожи твоя род, и да разруши това, което правиш!

80-85. Цар Дарий казва: ето мъжете, които бяха с мен, когато аз убих мага Гаумата, който наричаше себе си Бардия. Тези мъже действаха като мои привърженици: Интафрен [гр. Виндафарн], син на Вияспар, персиец; Утан [гр. Отан], син на Тухра, персиец; Гаубрув [Гобрий], син на Мардуни [Мардоний], персиец; Видран [Хидран], син на Багабигн, персиец; Багабухш [Мегабиз], син на Датувахни, персиец; Ардуманиш [ вместо него Херодот погрешно сочи като привърженик перса Аспачан ( гр. Аспатин )], син на Вахаук, персиец.

86-87. Цар Дарий казва: ти, който впоследствие ще бъдеш цар, добре пази родът на тези мъже.

88-92. [текста 88-92 е зле запазен, четенето е предполагаемо]Цар Дарий казва: по милостта на Ахурамазда направих този надпис. Освен на скалата, той бе написан също на глинени таблички и на кожа. Освен това, аз изготвих свое релефно изображение. Освен това аз поставих своето родословие. Това беше написано и прочетено от мен. После аз изпратих този надпис до всички страни. Народа бе запознат с него.

 

V колона

 

1-13. Цар Дарий казва: ето какво направих през втората и третата година след като станах цар. Страната наречена Елам стана метежна. Еламеца на име Атамаит те направиха началник. След това аз изпратих войска. Персиеца на име Хаубрува, моя роб, аз направих техен началник. После Хаубрува се отправи с войската в Елам. Той влезе в бой с еламците. Тогава Хаубрува разбил и съкрушил еламците и заловил началника им, доведе го при мен, и аз го убих. След това тази страна стана моя.

14-17. Цар Дарий казва: тези еламци бяха вероломни и не почитаха Ахурамазда. Аз почитах Ахурамазда. По милостта на Ахурамазда аз постъпих с тях така, както поисках.

18-19. Цар Дарий казва: нека бъде щастлив този който почита Ахурамазда, и докато е жив, и след смъртта си.

20-29. Цар Дарий казва: после с войските се отправих в Скития. После скитите, които носят островръха шапка, излязоха, за да дадат сражение. Когато аз достигнах водната граница, тогава аз преминах на тази му страна заедно с цялата си войска. После аз поголовно разбих една част от саките, а друга залових в плен <>. Вожда им не име Скунх плениха и го доведоха при мен. Тогава аз направих друг [техен] вожд, каквото беше желанието ми. После страната стана моя.

30-32. Цар Дарий казва:тези скити бяха вероломни и не почитаха Ахурамазда. По милостта на Ахурамазда аз постъпих с тях в съответствие с моето желание.

33-36. Цар Дарий казва: нека бъде щастлив този който почита Ахурамазда, и докато е жив, и след смъртта си.

.

 

ALD