ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Законник на Липит-Ищар

                                  

Законника на Липит Ищар не е запазен като цялостен паметник, а достигналия до наше време текст е възстановен по отделни фрагменти. Първоначално са били публикувани 3 части. По-късно в музея във Филаделфия са били намерени още 4 плочки. Така е била възстановена част от законника, а именно: пролога, 39 параграфа и епилога. Структурата е класическа за древните законници. В пролога издателя на акта обяснява мотивите за издаването на законите. В съвременното законодателство също понякога се правят подобни встъпления, наричани понякога преамбюл. От същинската част са запазени няколко параграфа, свързани основно с арендата, семейно-правни и наследствен- правни отношения и деликтната отговорност. Нормите на законника, подобно на останалите подобни актове от епохата се отличават с казуистичност, т.е. ниска степен на правно обобщаване.       Липид-Ищар (1934-1924г. пр. н. е)  е петия владетел от І династия на Исин (2017-1794г. пр.н.е.). При него Исин загубил контрол над южна Месопотамия, която преминала във владение на Ларса.

Текста е по руския превод от книгата на С. Крамер „Шумерите. Първата цивилизация на земята”. За съжаление не можах да намеря паралелен превод и на друг по-достъпен език, за сравняване на някои по-неясни места, поради което е възможно на места да има някои отклонения и грешки.

                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Законник на Липит-Ищар

Пролог

Когато великия Ан1, бащата на боговете, (и) Енлил2, царя на цялата земя, владетеля, който установява решения, ...Нинисин3, дъщерята на Ан, ... за нейна... радост ... за нейното ясно чело; когато й дали царството на Шумер и Акад (и) благосклонното управление в нейния (град) Исин4, ... установено от Ан. Когато Ан (и) Енлил призоваха Липит-Ищар, то Липит-Ищар, мъдрия пастир, чието име било произнесено като Нунамнир, към царуване над страната, та да установи справедливост в страната, да отстрани жалбите, да даде отпор на врага (и) да избегне въстание със силата на оръжието, (и) да донесе благоденствие на шумери и акадци, тогава аз, Липит-Ищар, скромния пастир от Нипур5, добропорядъчния фермер от Ур, който не напуска Ериду6, достойния да бъде владетел на Ерех7, цар на Исин, цар на Шумер и Акад, който е драг на сърцето на Инан8, установил справедливост в Шумер и Акад в съответствие с думите на Енлил. Наистина, в тези дни аз се погрижих ... свобода за синовете и дъщерите на Исин, синовете и дъщерите на Шумер и Акад, на които ... оковите на робството ...бяха наложени. Наистина, в съответствие с ... аз направих бащата опора на децата, (и) децата опора на бащата; аз повелих бащата да стои редом с децата (и) децата да стоят редом с бащата; в дома на бащата (и) в дома на брата аз ... . Наистина, аз, Липит-Ищар, син на Енлил, доведох седемдесет в дома на бащата (и) в дома на брата; в дома на неженения аз доведох ... за десет месеца ... жената на мъжа, ... децата на мъжа ... .

Закони

 1. ... та бил учреден ...
 2. ...
 3. ... собственост от дома на бащата от неговия ...
 4. ... сина на държавния чиновник, сина на дворцовия чиновник, сина на попечителя ...
 5. ... кораб ... го следва ...
 6. Ако човек наследи кораб (и) го съоръжи за плаване от неговия ...
 7. ... дар ... му се следва ...
 8. Ако той е отдал своята градина на градинар, та този да се грижи за нея ... (и) градинаря ... владелеца на градината ...
 9. Ако човек е дал пущинак (на друг ) човек, та той да насади овощна градина, (и последния) не е насадил градина на целия пущинак, то той е длъжен на човека, който е сял градината, да отдаде част от неусвоения пущинак, която не е усвоена от него, като част от неговия дал9.
 10. Ако човек е влязъл в градината на (друг) човек (и) е бил хванат там да краде, той е длъжен да плати 10 сикли10 сребро.
 11. Ако човек е отсякъл дърво в градината на (друг) човек, той е длъжен да плати 1/2 мина11 сребро.
 12. Ако  прилежащия към дома на човек пущинак на (друг) човек не е усвоен и стопанина на дома е казал на владелеца на пущинака:"Заради това, че земята не е усвоена, някой може да проникне в моя дом; укрепи своя дом", (и) това им съглашение бъде потвърдено, то владелеца на пущинака ще бъде длъжен да обезщети владелеца на дома за всяко изгубено имущество.
 13. Ако робиня или роб на човека е избягал и се е укрил в центъра на града, (и) ако се потвърди това, че той (или тя) са намерили убежище в дома на (друг) човек в течение на месец, той е длъжен да даде роб за роба.
 14. Ако той няма роб, той ще бъде длъжен да заплати 15 сикли сребро.
 15. Ако роб на човека е отработил своето робство на своя стопанин (и) ако това е потвърдено от стопанина двукратно, този роб може да получи свобода.
 16. Ако миктум е подарък на царя, той не подлежи на отчуждение.
 17. Ако миктум е дошъл при човек по своя собствена воля, този човек да не смее да го задържа; той е свободен да отиде където пожелае.
 18. Ако човек без разрешение е принудил (друг) човек за нещо, за което (последния) нищо не мисли, то този човек не заслужава одобрение; той (първия човек) трябва да носи наказание за това дело, към което той го е принудил.
 19. Ако владелец на имение или владетелка на имение не е платил налога за имението (и) го е платил друг човек, то в течение три години се забранява да се изселва човека от имението. (След това) човека, платил налога за имението, става владелец на имението, (и) предишния владелец на имението не може да оспорва неговото право.
 20. Ако владелец на имение ...
 21. Ако човек от наследниците е завзел ...
 22. Ако ... дома на бащата ... той се е оженил, то дома на бащата, получен от нея като дар от бащата, той ще получи, като неин наследник.
 23. Ако бащата е жив, неговата дъщеря, независимо от това, каква е тя, ниндигир, или лукур, или храмова прислужница, ще живее в неговия дом в качеството на наследница.
 24. Ако дъщеря в дома на своя здрав баща ...
 25. Ако втората жена, за която той е женен, му е родила деца, то зестрата, която тя е донесла от дома на своя баща, принадлежи на нейните деца; децата пък от неговата първа жена и децата от втората жена поравно да поделят имуществото на своя баща.
 26. Ако човек се е оженил и неговата жена му е родила деца, и тези деца са живи, и робинята  също е родила деца на своя стопанин, (но) стопанина е дарил свобода на робинята и нейните деца, то децата на робинята нямат право да делят имението с децата на своя (предишен) стопанин.
 27. Ако неговата първа жена е умряла и след нейната смърт тай вземе за жена робиня, то децата от неговата първа жена се явяват негови първи наследници; децата, родени от робинята на своя стопанин, да бъдат, както ... и неговия дом те, ...
 28. Ако жената на човек не му е родила деца, (а) хетера с публичния площад му е родила деца, той е длъжен да обезпечи на хетерата зърно, масло и дрехи; децата, които му е родила хетерата, стават негови наследници, но докато е жива неговата жена, хетерата не може да живее в дома (му) с неговата жена.
 29. Ако мъж се откаже от своята първа жена ... (а) тя не е напуснала дома, то неговата жена, взета от него в качеството на възлюбена, се явява негова втора жена; той е длъжен да се грижи за своята първа жена.
 30. Ако (бъдещия) зет е влязъл в дома на своя тъст ( и ако) той е сгоден, (но) после са го изгонили (от дома) и са дали неговата жена на негов приятел, те са длъжни да му върнат донесените от него подаръци по повод годежа, (и) тогава жената може да се омъжи за неговия приятел.
 31. Ако млад човек се е оженил за хетера от публичния площад, (и) съдията му забрани да я посещава, но, впоследствие той се е развел със своята жена, то парите ...
 32. (Ако) ... той му е дал, то след смъртта на бащата наследниците разделят имението на бащата, (но) наследяването на имението те да не разделят; те не ще  "варят във вода бащиното слово".
 33. Ако още докато е жив бащата е отложил брачния подарък за своя сина, (и) в присъствието на бащата още докато е жив, той (сина) си е взел жена, то след смъртта на неговия баща наследниците ...
 34. Ако той е живял с увереност, че ... не е разделил имението, той е длъжен  да плати 10 сикли сребро.
 35. Ако човек е взел под аренда бик (и) е нанесъл увреждане на неговата плът в областта на носовия отвор, то той е длъжен да  заплати една трета (от неговата) стойност.
 36. Ако човек е взел под аренда бик (и) му е повредил очите, то той е длъжен да  заплати една втора (от неговата стойности).
 37. Ако човек е взел под аренда бик (и) му е счупил рог, то той е длъжен да  заплати една четвърт (от неговата) стойност.
 38. Ако човек е взел под аренда бик (и) му нанесе повреда в областта на опашката, то той е длъжен да  заплати една четвърт (от неговата) стойност.
 39. Ако ... то той е длъжен да  заплати.

Епилог

Наистина, в съответствие с правдивото слово на Уту, аз подбудих Шумер и Акад да се  придържат към истинското правосъдие. Наистина, в съответствие с присъдата на Енлил, сложих край на враждата и въстанията; на страданията, жалбите, риданията ... табу; станах причина за  добър порядък и справедливост; донесох на шумерите и акадците разцвет ...

Наистина, когато аз утвърдих изобилие в Шумер и Акад, аз издигнах тази стела. Нека този, който не извърши никакво злонамерено действие към нея (стелата), който не разруши моето творение, който не изтрие нейните надписи, който не напише своето собствено име на нея, за му бъде дарен дълъг живот и дихание дълги години; той да се издигне високо в Екур12; да се склони над него високото чело на Енлил. (А ) този, който извърши непристойно действие спрямо нея (стелата), който разруши моето творение, който изтрие от нея надписи, който напише своето собствено име на нея (или) този, който, знаейки за това проклятие, има намерение да я замени, - този човек нека бъде ..., той да бъде ...нека той го лиши ... да му изпрати ... В неговия ... който и да е той; нека Ашнан13 и Сумуган14, владетелите на изобилието го лишат ... нека той отстрани .. Нека Уту15, съдията на небето и земята ... отнеме ... него ... основи ... както ... нека го считат; да не утвърди основите на неговото владение; този цар, който и да е той, Нинурта16 ли, могъщия герой, сина на Енлил ...

 

БЕЛЕЖКИ:

 1. Ан – на акадски. Ану, един от трите върховни шумеро-акадски богове, покровител на гр. Урук.
 2. Енлил – на акадски. Елил, от шум. "владетел на ветровете", един из главните шумеро-акадски богове, заедно с Ан и Енки, покровител на Нипур.
 3. Нинисин – богиня-лечителка, дъщеря на Ан, почитала се в Исин.
 4. Инсин – древен град в Месопотамия, дн. град Тел-Ишан-Бахрият в Ирак.
 5. Нипур – град в древна Месопотамия на река Ефрат, дн. Нифер в Ирак. В града имало зикурат на бог Енлил.
 6. Ериду - древен шумерски град, дн. гр. Абу-Шахрайн в Ирак, бил е основан през първата половина на IV в. пр. н.е. на брега Персийския залив.
 7. Ерех - библейското название на шумерския град Урук, името му се среща се още като шум. Унуг, гръцкото. Орхоя, дн. селище Варк. Градът известно време е бил столица на древен Шумер.
 8. Инан – от шум."владетелка на небесата", шумерска богиня на плодородието, плътската любов и разприте.
 9. Руския превод не е много ясен. Навярно разпоредбата определя първо да се пресметне реколтата от цялата земя, а после да се раздели в уговорените дялове, като в дела на градинаря се постави и нереализираната реколта от незасетия участък.
 10. сикла - на шум. гин, вавилонска единица за тегло, равна на 8,4 г, 1 сикла =1/60 мина.
 11. мина - ( на шум. мана) мярка за тегло в Шумер и Вавилония, тежаща около 505г., 1 мина = 60 сикли (шум. гин); 60 мини = 1 талант (шум. гу).
 12. Екур - "дома на планината", название на храма на шумерския бог Енлил в Нипур
 13. Ашнан – шумерска  богиня на зърното.
 14. Сумуган - Шакан, шумеро-акадско божество, отговарящо за живота на растенията и животните в долините.
 15. Уту – от шум."светлия","сияещия","ден". В шумерската митология бог на слънцето.
 16. Нинурта – на шум. "владетел на земята", в шумеро-акадската митология бог на войната, лова и риболова, растителността и плодородието. заедно с това бог на утринното слънце, милостив, изцеляващ и всепрощаващ. Почитал се заедно със своя баща Енлил в Нипур.