ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Възпоменателен надпис от Месемврия в чест на Гай Корнелий

 

Надписът е бил поставен в Месемврия като израз на благодарност към римлянина Гай Корнелий за направените от него услуги на града. Макар и частично запазен, този паметник е важно свидетелство за налагането на римската власт по Черноморието. Запазена е началната част, в която са описани заслугите на Гай Корнелий. В липсващата част съдейки по надписи от подобен род са се изброявали оказаните почести на Гай Корнелий. Надписа е издаван многократно макар и с някои различия във възпроизвеждането и попълването на текста: Д. Дечев, ИАИ, ХVІІ, стр. 59 и сл., Хр. Данов, ГСУ, ФИФ, 47, 1951-1954, Mihailov, I. G. B., I, № 314, Хр. Данов ХИСС, С, 1976, стр. 413.

 

 

ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости] [Филми] [Ново]

 

Решение на съвета и народното събрание: Херайон син на Пасион рече: Тъй като Гай Корнелий, син на Гай, римлянин, назначен за стратег на града от главнокомандващия Марк Теренций Лукул, син на Марк, направи многобройни и големи добрини на народа, като оказваше пълно съдействие на изпратените до главнокомандващия пратеничества, като покровителстваше града и тях, за което свидетелстваха изпратените пратеници. А и по отношение на предоставените … зимни квартири, той прояви ревност и усърдие, вземайки предварително мерки…