ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

РОЗЕТСКИ НАДПИС

Розетския надпис е направен върху камък от дребнозърнест черен базалт, с височина 1.5м. Бил е намерен през 1799г. при извършване на укрепителни работи около полуразрушената крепост Ел-Рашид (наричана тогава форт Жулиен), намираща се на 7,5км. от Розета на Нил.Днес камъкът се намира в Британския музей.

Върху камъка има три надписа в три колони: 54 редов гръцки – езика на управляващата елинистична династия на Птоломеите; 32 редов демотичен (народен египетски) – опростен вариант за нуждите на ежедневието на йероглифното писмо използван по време на съставянето на надписа и 14 редов йероглифен – древното писмо, използван по време на съставяне на надписа вече само от жреците.

Надписа е известен с това, че благодарение на обстоятелството, че е бил написан на гръцки и египетски позволил на френския учен Жан Франсоа Шампольон да разчете египетските йероглифи.Началото на дешифрирането започнало от името „Птоломей”, което в йероглифния текст било оградено с картуш.

Надписът е от 196г. пр. н. е. и съдържа възхвала от египетските жреци на делата на Птломей V Епифан (204-181г. пр.н.е.).

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости] [Филми] [Ново]

 

При царуването на младия (цар) и наследника бащиното царство, преславния владетел на короната; утвърдилия порядъка в Египет; благочестивия в отношението си към боговете; победителя над враговете; подобрилия живота на хората, господар на тридесетте годишни тържества, дори като великия Птах1, цар като Ра2, велик цар на Горната и Долната страна3 потомъка на боговете Филопатори, единствения, когато Ра е одобрил, на когото Ра дава победа, живия образ на Амон, син на Ра, Птоломей, вечно живия, любим на Птах, през деветата година, когато Аетос, сина на Аетос бе свещеник на Александър, и на боговете Сотер4 и на боговете Аделфи, и на боговете Евергети , и боговете Филопатори и бога Епифан Евхарист; Пирха, дъщерята на Филин беше атолофора на Береник Евергет, Арея, дъщерята на Диоген беше канефора5 на Арсиноя Филаделф, Ирина, дъщерята на Птоломей беше жрица на Арсиноя Филопатор, 4 от месец Кседикос, който според египтяните е 18 Мехир

Върховните жреци, предсказатели, и тези, които влизат вътре в светините за облеклото на боговете, и носачите на ветрила, и свещените писари и всички други свещеници от цялата земя, които са пристигнали, за да посрещнат царя в Мемфис на тържеството за приемането на царството от Птолемей, любимия на Птах, бог Епифан Евхарист6, което той наследи от своя баща, те, като се събрали се в Мемфиския храм в този самия ден, постановили:

Тъй като цар Птолемей, вечно живия, любимеца на Птах, бог Епифан Евхарист, сина на цар Птолемей и царица Арсиноя, богове Филопатори, е оказал много благодеяния на храмовете и на тези, които се намират в тях, и на всички негови поданици;

 

и тъй като той се явява бог, произхождащ от бог и богиня подобно на Хор7, сина на Изида и Озирис, който отмъстил за своя баща Озирис, доброжелателно разположен към боговете, той посветил на храмовете доходи в вид на пари и продоволствия и направил много за издръжката им, та да донесе на Египет разцвет; и издигал храмове;

 

и тъй като бил благороден към всички свои сиромаси и от получаваните от Египет доходи и налози той съвсем отменил някои, а други облекчил, та народа и всички други при неговото царуване да пребиват в благоденствие;

 

а дълговете към царската хазна, които лежали върху египтяните и върху населението на другите части на неговото царство и които били много големи, той опростил;

 

що се отнася до заключените в затвори и тези хора, срещу които вече отдавна били започнали съдебни процеси, то той ги освободил от всички обвинения;

 

и така както той заповядал, освен това че доходите на храмовете и даренията, които всяка година им се принасят под формата на продоволствия и пари, а също и даровете, полагащи се на боговете от лозята, градините и другите земи, които принадлежали на боговете при царуването на неговия баща, да останат както са били преди;

 

и така той заповядал също относно жреците, че те да не плащат при своето посвещаване повече от това, което е трябвало да плащат до първата година от царуването на неговия баща; и той освободил хората от свещените колегии от ежегодните плавания до Александрия; затова той заповядал да не се произвежда сбор на флота, а данъка от прекрасни ленени тъкани, даван от храмовете в царската хазна, той запазил на две трети;

 

нещата, които преди време били занемарени, той привел в тяхното необходимо състояние, имал грижата традиционните задължения да се изплащат на боговете;

 

също така, той раздавал правосъдие на всички, подобно на Тот8, великият и великият; той заповядал, тези, които се завръщали от военен набор и другите, към които са били неблагосклонно разположени в дните на смутове, при завръщането им да им се разреши да си получат своето старо имущество;

 

вземайки предвид, че той се погрижил, та конницата и пехотата, и корабите да бъдат изпратени против тези, които са нахлули в Египет по море и по суша, и е разходвал големи количества в пари и продоволствия, та храмовете и всички намиращи се в земите му да са в безопасност;

 

а отивайки се в Ликополис 9, разположен в нома Бусирит, който бил завзет и укрепен срещу обсада, при което там било доставено и голямо количество оръжие и всякакви други запаси, виждайки че продължава дълго непокорството на събралите се там нечестиви хора, които били причинили много зло на храмовете и населението на Египет, царя се разположил срещу този град, обкръжил го с насипи, окопи и сложни укрепления; Когато нивото на Нил през осмата година от неговото управление се повишило много, и, обикновено наводнява долината, той го предотвратил, заприщвайки на много места отворите на каналите, похарчвайки за това немалко количество пари; поставяйки конници и пехотинци за тяхната охрана, той за кратко време със сила превзел града и унищожил всички намиращи се в него нечестивци, подобно на това, както преди Тот и Хор, сина на Изида и Озирис, някога сломили бунтовниците пак в този район; що се касае до предводителите на въстаналите па време на неговия баща, които безпокоили страната и вършели несправедливости спрямо храмовете, то той, явявайки се в Мемфис и отмъщавайки за баща си и за своето царуване, ги наказал всички, толкова, колкото те заслужавали; до времето, когато пристигнал тук за да се изпълнят необходимите на церемонии, съпровождаща приемането на короната;

 

взимайки предвид, че той отменил натрупаните до осмата година дългове на храмовете пред царската хазна под формата на твърде значително количество продоволствия и пари; точно по такъв начин той постъпил и по отношение на глобите за не представените в царската хазна прекрасни ленени тъкани, и тях представили, тези няколко плата, за проверка пак в този период; той освободил също храмовете от задължението да дават атраба 10 [зърно] от аруро 11 свещена земя, и, по същия начин гърне [вино] от арура лозе;

 

взимайки предвид, че той направил множество подаръци на Апис 12 и Мневис 13 и на другите свещени животни на Египет, много повече, отколкото предишните царе са се грижили за всичко, що де касае за животните; той давал щедро и по достоен начин необходимото за тяхното погребение, а така също и средства за специално посветените им храмове, заедно с извършването на жертвоприношения, организиране на празненства и всичко друго, което се полага в такива случаи;

 

и така както привилегиите на храмовете и Египет той съхранил без изменения и в цялост в съответствие със законите украсил Апиейона 14 с великолепни съоръжения, докарвайки в него голямо количество злато, сребро и скъпоценни камъни, и издигайки храмове, светилища и олтари; нуждаещите се пък от възстановяване [храмове] той поправил, имайки за всичко, що се касае до боговете, усърдието на благодетелстващ бог; научавайки за най-уважаваните храмове, той ги възстановил, както подобава на неговото царстване;

 

за това боговете му дарили здраве, победа, сила и всякакви други блага, а така също надлежно обладание на короната от него и от неговите потомци за вековечно – с благопожелание за успех!

 

Това било решено от жреците от всички храмове на страната: да се умножат много съществуващите почести, оказвани на цар Птолемей, вечно живия, любимеца на Птах, бог Епифан Евхарист, а по същия начин и почестите, отдавани на неговите родители, боговете Филопатори и на неговите предци - великият Евергет и боговете Аделфи и боговете Сотери.

 

Да се постави на най-видното място във всеки храм изображение в чест на вечно живия царя Птолемей, бог Епифан Евхарист, който ще носи името „Птолемей, защитника на Египет”, до който ще стои главния бог на храма, връчвайки му скиптъра на победата, съгласно приетия в Египет обичай.

 

Жреците трябва три пъти на ден да извършват религиозна служба пред тези изображения и да ги обличат в свещени одежди15 и да извършват всички други церемонии, които се полагат в тази страна при тържественото честване на всички други богове: да се поставят за цар Птоломей, бог Епифан Евхарист, произлязъл от цар Птоломей и царица Арсиноя, боговете Филопатори статуи и златни светини във всеки храм и да се поставят във вътрешната зала при другите светини; и на големите празници, на които светините се носят на процесиите, светинята на бог Епифан Евхарист да се носи в процесиите с тях. И за да може да се различава лесно сега и във всяко време, там на светинята трябва да се поставят десет златни царски корони, на която светиня да бъде поставена кобра, точно така, както са украсени с кобри всички корони намиращи се на другите светини; в центъра им да има двойна корона16, която той сложи, когато влезе в храма в Мемфис, за да изпълни церемонията по приемане на царството, и около нея равномерно ще се разположат в кръг гореспоменатите корони, осем на брой златни символа, показващи, че това се явява светиня на царя, представляващ Горната и долната страна. И тъй като на 30-ти от Мьосер се празнува рождения ден на царя, и аналогично на 17-ти от Паофи, на който той наследи царството от баща си, то тези дни да се честват като именни в храмовете, тъй като те са източници на голяма благодат за всички;

С декрета се установява, че тържеството трябва да се празнува във храмовете в цял Египет през тези дни на всеки месец, на които трябва да се правят жертвоприношения, възлияния и всички церемонии, общоприети за останалите празници и жертвения дар трябва да се дава от свещеника, който служи в храма. И тържеството за цар Птоломей, вечно живия, любимеца на Птах, бог Епифан Евхарист, трябва да се празнува ежегодно във всички храмове по цялата земя от 1-ви Тот в течение на пет дни, в които те трябва да носят гирлянди и да извършват жертвоприношения и възлияния и другите обичайни почести, и жреците от всеки храм трябва да се наричат жреци на бог Епифан Евхарист, наред с названията на другите богове, на които служат; и като негови жреци трябва да се запишат във всички формални документи и да се гравира върху пръстените, които носят; на частни индивиди също ще се позволява да празнуват на тържеството и да правят гореспоменатата светиня и да я имат в домовете си; гореспоменатите тържества ще се празнуват ежегодно в тази последователност, за да е известно на всички, че хората от Египет величаят и честват бог Епифан Евхарист като цар, съгласно закона.

 

Този декрет да се запише на стела из твърд камък със свещените и местните и елински знаци и да се постави във всеки храм от първи, втори и трети разряд пред изображението на вечно живия цар.

 

БЕЛЕЖКИ:

 1. Пта, или Птах- бог на Мемфиския ном (нома е административно-териториална единица в древен Египет), бог-творец, създател на света.
 2. Ра – върховен египетски бог, бог на слънцето. Бог на Хелиополис, който бил отъждествен с бога на Тива Амон и е известен като Амон-Ра.
 3. Египет се разделял на Горен и Долен Египет
 4. Няколкократно в надписа се изброяват фараоните предшественици на Птоломей Епифан – Птоломей ІІ Филаделф (прозвището означава „обичащ сестра си”) 285-246г.пр.н.е., Птоломей ІІІ Евергет („Благодетеля”) 246-221г.пр.н.е. и Птоломей ІV Филопатор („Любящ баща”) 221-204г.пр.н.е.
 5. канефората в Гърция била девица, носеща кошница по време на религиозните шествия. В надписа се изброяват жреците и жриците, по времето на които се е състояло събитието.
 6. Епифан Евхарист – прозвището Епифан означава: „Явилия се бог”, а Евхарист означава: „Приятния”.
 7. Става дума за мита за смъртта и възкресението на бог Озирис. Озирис бил бог на възкресението и на задгробния свят, син на бога на земята Хеб и богинята на небето Нут, брат и съпруг на Изида и баща та бог Хор. Озирис се изобразявал с глава на бик, Хор на сокол, а Изида с рога на крава. Според мита, бог Сет нарязал на парчета брат си – бог Озирис, но Изида сестра и съпруга на Озирис събрала късовете и бога възкръснал, а бог Хор победил Сет и отмъстил за баща си.
 8. Тот- египетски бог на луната, мъдростта и знанието. Считал се за око на бог Хор, а по-късно за син, писар и везир на Ра. Негови свещени животни са ибиса и павиана. Тот се изобразява с глава на ибис и с пръчка за писане в ръка.
 9. Ликополис в Бусиритския ном - град при делтата на Нил.
 10. Атраба - мярка за обем от 24 до 40литра.
 11. Арура - мера за повърхност, равна на 2756 га.
 12. Апис – божествен черен бик, с бяло петно на челото.
 13. Мневис - свещения бик в храма в град Хелиопол.
 14. Апиейон – местопребиваването на Апис, храм на този бог.
 15. Египтяните обличали статуите на боговете намиращи се в храмовете.
 16. Двойната корона съчетава червената и бяла корона на Горен и Долен Египет.