ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Акт от 19 януари 1730г. за избор на йеромонах Теодосий за Преспански владика

 

                Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1994г., стр. 554-556. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

 

                                                                                                                                         ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

            † Тъй като бившият Преспански г–н Паисий си изпълни общия дълг и се пресели във вечното си жилище1, светата Преспанска епископия остана без пастир и защитник, по заповед на негово блаженство словеснейшия2 ни Господар и Владика, архиепископа на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България, Г–н, Г–н Йоасаф3, се събрахме да изберем достойния и способен да пази тази епископия, съгласно църковните закони. Първо поставихме преподобния иеромонах и протосингел Костурски, Г-н Теодосий; второ преподобния иеромонах Г-н Симеон и трето преподобния иеромонах Г-н Иоаким. Като направихме каноничното гласуване4, според както ни заповядват апостолските правила, влязохме ние – архиереите, които се намирахме там, в храма на пресветата Богородица, нашата владичица, и Приснодева Мария, мъдростта на Божието слово, и от тримата, първият – Г-н Теодосий се намери за достоен да ръководи и управлява евангелското Христово стадо от светата Преспанска архиепископия. Боже всеблаги, упъти го да пасе повереното му стадо в истината и правдата!

 

            В 1730 година от спасението на света, януари 19, Охрид.

 

            + Йоасаф, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България.

 

 

+ Костурски Хрисант Първопрестолен и ипертим5

+ Пелагонийски Йосиф

+ Белградски Никифор

+ Тиверополски Калиник

+ Горо-Мокренски Теодосий

+ Дебърски Никифор

 

 

 

1. Има се предвид, че владиката е починал

2. В превода на Шопов и Стрезов λογιωτάτου е преведено като словеснейшия, което запазваме и тук. logjw~ означава красноречиво, а tat3~ - разтеглив, протяжен.

3. Архиепископ Йоасаф Охридски

4. Тук е направено по съществено отклонение от превода на Шопов и Стрезов. При тях ψήφων κάνονικων γινομένων е преведено доста неясно: „като наприхме канонически гласове”. yhf®do - f3ro~ ¦ -означава подаващ глас, гласуващ; а gjnomaiима значение на стана, извърши се.

5. Неизвестно защо в гръцкия текст фигурира и титлата υπέρτιμος, но е пропусната от преводачите в българския превод.