ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

СЪГЛАСИТЕЛНО ОТ 6 ЮЛИ 1718 ГОДИНА  ЗА ИЗБОР НА ЙОАСАФ ЗА ОХРИДСКИ АРХИЕПИСКОП

 

Представения по-долу акт е свързан с избора на митрополит Йоасаф за охридски архиепископ. Той бил един от най-способните предстоятели на охридската архиепископия и я управлявал от 1719г. до 1745г. Йоасаф се задържал на охридския престол дълго и успял да  стабилизира финансовото положение на архиепископията.

С този документ владиците участващи в Синода на Охридската архиепископия са оформили писмено съгласието си да изберат митрополит Йоасаф за охридски архиепископ след низвергването на Филотей. Синодалния акт, с който Йоасаф официално е избран за охридски архиепископ е от 16.02.1719 г..

Актовете са представени по превода на А.Шопов и Г.Стрезов от гръцки публикуван в СбНУ, т.10 стр. 540 - 541, като текста е предаден на осъвременен български език, като на места са внесени незначителни промени (предимно са отстранени някои русизми, а omologiaV  е преведена като договореност, за да се избегне след русизма “обезателства” българския му аналог “задължения”, а след подписите на митрополитите е поставено подобно на приложения гръцки текст “утвърждавам” - bebaioi.

 

 

                                                                                                                                                ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

+ Точно и вярно с оргиналното съгласително +

            Подписаните подведомствени на Охридската Първа Юстиниана владици, с настоящето съгласително писмо се съгласяваме за следното:

При нашия предстоятил г-н Филотей се разхвърляха разни аспри и се разпродадоха  овдовели епархии, за да се изплати царското миримахту и други дългове на престола. Надявахме се, той да ни управаява  като пастир, а не като наемник; но той събира и харчи не за нуждите на обществото, според заповедта на братството, а за свои лични нужди, като се оправдаваше с разни задължения, договорености и семпепи такририя, изплатени вече; дели каквото му скимне и комуто му скимне, като се стреми да онеправдае братството и да пороби Христовата църква. При това върши всякакви несправедливости и беззакония във всяка епархия, без да пази църковните закони и правила, във всичко воден от срамно сребролюбие. Затова и ние, съединявайки се в Божията любов, със соб­ствените си подписи удостоверяваме, че с благодатта на Светия Дух и представителството на свети Климент, по избор и заповед на бившия най-блажен и най-словесен наш отец господин г-н Зосим с околните му събратя владици, избираме светия Корчански митрополит господин Йоасаф. Понеже той има тежки дългове, както на всеки е известно, единодушно му дадохме позволение, да има под председателската си власт и епархията си Корча до последена въздишка; на общината никаква друга помощ да не дава, освен тефтера, който му падне и се разхвърли. А той пък да управлява и да се отнася към цялата Христова църква  и братство справедливо и свято, пазейки правата на онези, които някога са били добри архиепископи. И ние от сега ще бъдем с него една душа и едно сърдце във всяка нужда, където и да е с труд, с дума или с разноски. Ако някой от нас го обезпокои или му пречи от завист и злоба, ние, всички, ще се изправим срещу този размирник и бунтовник; ще го гоним всякак и навсякъде до колкото можем. Защото целта на тази промяна не е друга, освен подобрението и утвърждаването на Великата ни Христова църква и спокойствието на всеки владика в епар­хията му, както го изисква църквата. За туй се направи настоящото съгласително н се подтвърди с подписите ни, без никакво насилие, по наше собствено искане, за да има сила и сигурност пред всяко съдилище.

 

Маврово, 1718 г. юли 6-и, Индиктион 11.

 

+Председател Сисанийски Зосим утвърждава.

                                                                                     + Воденски Митрфан утвърждава,

+Пелагонийски Иоасаф утвърждава,

+ Тиверополски Калиник утвърждава,

+ Дебърски Никифор утвърждава,

+ Горо-Мокренски Теодосий утвърждава,

+ Гревенски Теофан утвърждава,

+ Белеградски Никифор утвърждава,

+ Мъгленски Гаврил утвърждава,

+ Преспански Паисий утвърждава.