Виена "Свети Рупърт " / Wien, Ruprechtskirche

„Свети Рупърт“ е най-старата запазена черковна сграда във Виена. Енорията на храмът „Свети Петър“ е бил основана по-рано, но достигналата до днес постройка е от по-късно време, като от старата сграда са останали само основите. Храмът е посветен на залцбургския епископ св. Рупърт. Сградата е двукорабна, двуабсидна, с четиристенна камбанария.
Според легендата храмът „Свети Рупърт“ е бил основан през 740г. още приживе на патрона й от неговите сътрудници Куналд и Гизалрих. Първото споменаване за нея е от 1200г. в документ отнасящ се до направено дарение в полза на Шотландския манастир във Виена от херцог Хенрих II Язомиргот (починал 1177).
Първоначално храмът е бил изграден в романски стил. След опустошителния пожар през 1276г. сградата била реставрирана, но в готически стил. При ремонта е била направена абсидата в готически стил и била повдигната камбанарията. Две от камбаните от ХIIIв. все още са запазени. Стъклописите на прозорците на абсидата са най-старите във Виена. На централния прозорец е изобразено разпятието. През ХIVв. е бил пристроен кораб от юг в готически стил. От ХIVв. Е запазена и статуята на патрона на храма св. Рупърт. При поредния ремонт на храма е била поставена плоча, на която са изписани с акронима на Фридрих III - AEIOU и годината 1439. На осмоъгълния мраморен купел са изписани буквите "A-M-D-Y-E-M" (Anno MD aeternam IN MEMORIAM, т.е. през 1500 - вечна памет). Статуята на св. Богородица (около 1515г.) се отличава с това, че Христос не е обърнат както обикновено към зрителя, а е с лице към майка си.
През 1622г. Георг Нагл възстановил храма, който по това време бил порутен. В периода 1701-1703г. бил извършен нов ремонт. Тогава олтарът е бил оформен в бароков стил, а през 1986г. бароковите елементи са били премахнати. Бароковият кръст в централния кораб е от 1762г.
В западната част под камбанарията е оформен малък параклис, в който се намират абаносовата полихромна статуя на св. Богородица, а от двете й страни са фирите на родителите й Йоаким и Ана.
Сградата пострадала тежко през Втората световна война. През 1949г. са направени двата странични прозореца на абсидата, на които са изобразени патронът и основателите на храма. През 1990г. са направени останалите стъклописи от Лидия Рополд в абстрактен стил.
В храма се съхраняват мощите на мъченика свети Виталий, които са били донесени от римските катакомби. Дрехите, в които са облечени мощите са в бароков стил, а липсващите части от скелета са били реконструирани с восък.
Отвън, до камбанарията се намира статуята на патрона на храма.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Виена, фотоалбуми / Vien, gallery
Офиц. сайт
Hosted by uCoz