Виена, Францисканският храм „Свети Йероним” / Vienna, Franciscan Church St. Jerome / Wien, Franziskanerkirche


Францисканският храм „Свети Йероним” се намира в централната част на Виена на Францисканския площад. Строежът на сградата е започнал през 1603г. и е завършен през 1611г. под ръководството на Боневантура Даум. Постройката е дълга 65м., широка е 20м., а широчината на наоса е 12м. Външната фасада е оформена в ренесансов стил с готически елементи, а интериорът е обзаведен в барок. В храма се намира най-старият орган във Виена. Сред реликвите на храма са мощите на св. Йероним и статуята на „Богородица с брадвата” (протестантите неуспешно се опитали да унищожат статията, първо като я изгорят, а после като я насекат с брадва). Главният олтар е посветен на св. Богородица. В храма има три параклиса посветени на св. Капристан, св. Франциск и на светото Разпятие.
Пред храма има фонтан в неокласически стил със статуята на Мойсей, който е направен през 1798г. от архитекта Йохан Мартин Фишер.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Виена, фотоалбуми / Vien, gallery