Цар Урош, детайл от фреска от Псача.

 

Цар Урош V бил син на цар цар Стефан ІV Душан и на Елена – сестрата на цар Иван Александър. През 1346г. Урош бил коронясан за крал, а след смъртта на баща си през 1355г. и за цар. Цар Урош нямал необходимите качества да запази единството на многонационалната държава, останала му в наследство. Никифор ІІ Орсини си присвоил Тесалия и Южен Епир. Деспот Симеон – полубрата на цар Стефан ІV Душан си присвоил Северен Епир и се провъзгласил за цар. На събора през 1357г. сръбските велможи подкрепили Урош V като законен сръбски цар. След унгарската агресия нараснала ролята на братята Вълкашин и Углеша, първия, от които получил кралска титла, а вторият – деспотска. На 26.ІХ.1371г. при Черномен, край река Марица двамата братя загинали в сражение с турците. На 2 (или 4) ХІІ.1371г. починал и цар Урош, без да остави наследник. Той бил втория и последен сръбски цар. След неговата смърт държавата окончателно се разпаднала на отделни владения.

 

 

©ALD

 

Hosted by uCoz