Раде Томов Петрович бил роден на 1.ХІ.1813г. Той бил син на Тома и Иванка. На 18.Х.1830г. починал митрополит Петър І. В завещанието му за наследник бил посочен племенника му Георги-Сава, но той се отказал от престола. Затова на 31.10.1830 бил наследен от другия си племенник – 17-годишния Раде Томов. Раде се замонашил през месец февруари 1831г.и приел името Петър. В началото на управлението си успял да наделее над опозицията водена от губернатора Вук Радонич, който твърдял, че в завещанието на Петър І като негов наследник бил посочен Симо Милотинович Сарайлия.

През 1832г. Петър ІІ извършил реформа в държавното устройство на Черна гора. Били създадени: Сенат състоящ се от 12 представители на най-влиятелните черногорски племена председателстван от владиката; Гвардия състояща се от 32 члена, която имала задача да подпомага Сената и Перяници, които имали полицейски функции. Той въвел и данъци въпреки противопоставянето на черногорските племена.

През 1832г. великия везир Махмуд Решид паша предложил на Петър ІІ да бъде призната автономия на Черна гора, подобна на този, която имала Сърбия, срещу признаване на властта на султана над страната. Владиката отказал и последвало турско нападение, което успешно било отблъснато. Петър ІІ се опитал да мине в контранастъпление към Подгорица, но бил отблъснат. След този неуспех заминал за Русия, където на 6.VІІІ.1833г. бил ръкоположен за архиерей в присъствието на цар Николай І.

Водил различни сражения, сред които това при Косово (22.7.1839) и при Додоши (1850). През 1843г. изгубил три острова в Шкодренското езеро. През 1845г. руския Св.Синод го удостоил с митрополитски сан. Петър ІІ починал на 19/31.Х.1851г.

.

.

 

©ALD

 

Hosted by uCoz